Justisministeren snudde da PF og partene i politiet sa nei

Unn Alma Skatvold 4 Foto Erik Inderhaug

Foto: Erik Inderhaug

Tidligere i år sa Justis- og beredskapsdepartementet at det ville innføre et varslingsombud for politiet – med støtte fra Politiets Fellesforbund, som siden 2015 har jobbet for et nasjonalt varslingsombud. Da oppdragsbrevet kom, valgte Politiets Fellesforbund å trekke støtten på grunn av store mangler. Nå snur justisministeren og trekker oppdragsbrevet.

– Politiets Fellesforbund og Unio har helt siden 2015 stått på for å få opprettet et nasjonalt varslingsombud for hele arbeidslivet. Tidligere i år sa Justis- og beredskapsdepartementet at det ville innføre et varslingsombud for politiet. Det var Politiets Fellesforbund i utgangspunktet positiv til da vi tenkte dette kunne være en god start på å få til ombud for alle, men da vi finleste teksten i oppdragsbrevet måtte vi trekke støtten, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Svarte ikke på utfordringene

Politiets Fellesforbund reagerte på mange av punktene i oppdragsbrevet:

– Det er helt avgjørende at et varslingsombud - uansett nivå - har fullverdige rammer, myndighet og ansvar. Herunder ved å først og fremst være en uavhengig aktør og ha en rådgivende og undersøkende rolle. Og ombudet må kunne håndheve varslingsreglene, ha påleggsmyndighet og kunne iverksette uavhengige undersøkelser i varslingssaker av alvorlig karakter, fortsetter Skatvold.

– Bestillingen og begrensningene i oppdragsbrevet gjorde dette umulig.

Justisministeren snur

Det hører med til sjeldenhetene at et departement trekker tilbake et oppdragsbrev. Når det nå skjer, så er dette noe Politiets Fellesforbund applauderer:

– Vi har et landsmøtevedtak på at vi skal kjempe for et nasjonalt varslingsombud. Det skal vi fortsatt kjempe for. Politiets Fellesforbund vil fortsatt jobbe tålmodig for å få et nasjonalt varslingsombud på plass, men med de nødvendige rammene og med myndighet til å gjennomføre. Vi har med dette uansett fått løftet varsling høyere på agendaen. Dette gjør også at arbeidsgiver og vi som parter i politiet må få fortgang i oppfølgingen av det interne arbeidet som evaluering og opplæring. Noe vi har etterlyst over lengre tid. Jeg vil gi stor ros til justisministeren som nå har trukket oppdragsbrevet og med det lyttet til fagforeningene, understreker Unn Alma Skatvold.

Gigantiske summer å spare

Det kan være gigantiske summer å spare for samfunnet å håndheve varslingssaker på en profesjonell og god måte. En rapport fra Oslo Economics i 2017 konkluderte med at besparelsen for samfunnet kan være opp mot tolv milliarder kroner.