Lederbytter i Oslo og Innlandet

Reidun Kjartan Kristin Marius

Øverst f.v.: Reidun Martinsen, tidligere leder av PF Innlandet, og Kristin Aga, tidligere leder av Oslo politiforening. Nederst f.v.: Kjartan Waage, nåværende leder av PF Innlandet, og Marius Bækkevar, nåværende leder av Oslo politiforening.

Det har vært lederbytter i både PF Innlandet og Oslo politiforening i år. Rutinerte navn som Reidun Martinsen og Kristin Aga trer av som ledere, mens Kjartan Waage og Marius Bækkevar overtar.

Vi stilte først de avtroppende lederne spørsmål om bakgrunn, hva de har jobbet mest med, hvilke saker som har opptatt dem mest – og hva de skal prioritere nå.

Reidun Martinsen er oppvokst i Furnes i Ringsaker kommune:

– Jeg var eneste jente i en søskenflokk på fire og regner meg selv som utpreget sosial. Jeg har en datter på 39 år, som jeg har tett kontakt med. Jeg tok i 2015 over en familiehytte og har pusset opp den. Der har jeg brukt mye tid – og ellers er jeg glad i å reise, innleder Reidun Martinsen. Hun legger til at i barndommen var hun aktiv både i 4H, håndball og korps.

– Jeg begynte i politiet i 1994 og meldte meg inn i Politiets Fellesforbund så fort jeg hadde fått fast jobb i 1997. Året etter ble jeg styremedlem i Hamar politiforening, og siden da har jeg hatt ulike roller i styret i Hedmark og Innlandet helt fram til mars i år. Jeg var leder for sivilutvalget en periode, deretter nestleder en periode og fra januar 2011 har jeg vært leder. Det har vært en svært innholdsrik og spennende tid, fortsetter Reidun Martinsen – som nesten har legendestatus i fagforeningen.

Arbeidsvilkår viktigst

Som tillitsvalgt har Reidun Martinsen alltid vært opptatt av de ansattes arbeidsvilkår.

– Trivsel og godt arbeidsmiljø kan i noen sammenhenger være viktigere enn lønn, men lønns- og arbeidsvilkår har selvfølgelig vært en prioritert del av jobben. Jeg har lagt vekt på å være en tilstedeværende leder som alltid har vært der for den enkelte. Jeg mener at det er viktig å ha evnen til å lytte og til å gjøre et ærlig forsøk på å løse en sak til beste for alle parter, fortsetter hun.

Pensjon fra august

I øyeblikket avvikler hun overført ferie fra flere år tilbake, men fra august trer hun inn i pensjonistenes rekker:

– Jeg går av med AFP fra 1. august. Det blir nye tider – spennende og nytt, men jeg kan i hvert fall se tilbake på en fantastisk tid som tillitsvalgt, sier Reidun Martinsen.

Vant til å jobbe strategisk

Kristin Aga gikk tidligere i år av som leder av Oslo politiforening – en posisjon hun har hatt helt siden 2013. I perioden 2008–2013 var hun nestleder i OPF.

– Jeg har vært vant til å ta på meg tillitsverv. Barndommen min var med på å forme meg. Faren min var forsvarsadvokat og var kjent for å forsvare de svakeste, innleder Aga. Hun har vært blant politiets mest profilerte ledere i en årrekke og er svært vant til å være i medias søkelys.

– Jeg er oppvokst i Bodø og tok utdanning innen både psykologi og kriminologi før jeg begynte på Politihøgskolen i 1995. Min første faste jobb i politiet var i Follo politidistrikt. Jeg har også kjørt patruljebil nordpå. Jeg har vært i truende situasjoner hvor sambandet ikke har fungert, så jeg vet hvilke skremmende situasjoner en politiansatt plutselig kan havne i, sier den rutinerte politilederen.

Pårørende-leder etter 22. juli

En av Kristin Agas største utfordringer i jobbsammenheng var tragedien på Utøya 22. juli 2011. Da fikk hun den krevende oppgaven å lede oppfølgingen av de pårørende:

– Jeg var leder for pårørende-prosjektet etter 22. juli og har i en årrekke drevet med pårørendehåndtering. Jeg har god erfaring i å møte folk i krise og vet hvor viktig denne rollen er, men det er ingen tvil om at 22. juli-tragedien krevde mye av politiet. De siste årene har jeg jobbet på et overordnet strategisk nivå. I Oslo politiforening har jeg hatt 220 svært dyktige tillitsvalgte under meg. Derfor har jeg vært opptatt av å bygge team og hvor alle skal føle seg trygge på å bli hørt. Jeg har jobbet politisk og mot media og har vært opptatt av å bygge organisasjonen. Derfor har jeg pleid kontakter på toppnivå siden 2013 for å gjøre Oslo politiforening best mulig rustet. Det har uten tvil vært en givende tid, men alt har sin ende. Jeg har selv ved en rekke anledninger uttrykt behovet for å rullere på posisjoner, så nå synes jeg at tiden var inne til å gjøre noe annet, fortsetter hun.

Master i ledelse

Siden tidlig i mars har Kristin Aga hatt studiepermisjon:

– Jeg har tatt en master i ledelse ved OsloMet. For øyeblikket jobber jeg med lederstøtte i fellesoperativ tjeneste under Martin Strand. I tiden fremover kommer jeg nok til å sikte meg inn på å jobbe på et overordnet strategisk nivå. Jeg liker å se ting i sammenheng. Jeg brenner for politiets samfunnsoppdrag og ønsker meg en posisjon hvor jeg kan påvirke. Jeg vil være med på å utgjøre en forskjell, avrunder Kristin Aga – en markant tillitsvalgt politistemme i snart to tiår.

Operativ PF-leder

Kjartan Waage er den som har etterfulgt Reidun Martinsen som leder i PF Innlandet. Han har lang erfaring fra operative stillinger i politiet:

– Jeg er opprinnelig fra Harstad, men flyttet sørover etter videregående og gikk ut politiskolen i 1993. Jeg har jobbet ved Hamar politikammer, Oslo politidistrikt, Østerdal politikammer – og igjen Hamar politistasjon. Dette før politireformen, da vi ble slått sammen til Innlandet politidistrikt. Jeg har hatt stilling som innsatsleder, materiellansvarlig og operasjonsleder før jeg ble valgt som PF-leder. Jeg har også vært innom utrykningspolitiet og etterforskning, samt ti år i UEH. Jeg har vært tillitsvalgt i ulike roller siden 2005 og har vært sekretær i Politiets Fellesforbund Innlandet siden 2016, sier den nyvalgte lederen.

Brenner for ATB

Kjartan Waage er ikke i tvil om hva han brenner mest for som tillitsvalgt:

– Det må være arbeidstidsbestemmelsene, ATB. Jeg misliker at ledelsen skal spare penger på at ansatte får for dårlige lister å jobbe etter. I det store perspektivet er det selvsagt lønn og arbeidsvilkår som er det viktigste. Videre har vi en gruppe ansatte som allerede har mye å gjøre – som har fått en endret hverdag nå – og det er dem som jobber i førstelinjen med pass og ID. Heldigvis har vi dyktige tillitsvalgte ute i organisasjonene som følger dem opp. Noen stor programerklæring har jeg ikke, men jeg ønsker å jobbe hardt for alle medlemmene i Innlandet PF, lover Kjartan Waage.

Hundefører til topps

I Oslo politiforening er det nå Marius Bækkevar som har overtatt ledervervet. 49-åringen er politiutdannet, kommer fra Asker og har elleve års erfaring som hundefører. Han har vært tillitsvalgt på heltid siden 2012:

– Jeg var sekretær, nestleder og lokallagsleder i PF Asker og Bærum, og deretter 2. nestleder og 1. nestleder i Oslo politiforening før jeg var tre år i rollen som forbundssekretær i Politiets Fellesforbund. 8. mars tiltrådte jeg vervet som leder av Oslo politiforening, sier Bækkevar.

Krevende personalsaker

– Lønnsarbeid og alt som har med arbeidstid å gjøre har vært de viktigste fagområdene, men jeg brenner også for personalsaker og varslingssaker der en enkelte gjerne møter overmakt. Nå skal jeg etter beste evne bygge Oslo politiforening sammen med mange andre dyktige tillitsvalgte. Vi skal bli en drivkraft i Politiets Fellesforbund og understøtte målsettingene og sikre våre medlemmers interesser på en best mulig måte, sier Marius Bækkevar.