Med «kjeften» på russelua

Kristin Aga juni 2022

Kristin Aga trådte tidligere i år av som lokallagsleder for Oslo politiforening. Den tydelige røsten – treffende nok med «kjeften» skrevet på russelua – blir aldri lei av å gå i krigen for medlemmene.

– Det har vært svært givende å ta på seg tillitsverv. Visst kan det koste tid og krefter og kan til tider være en påkjenning, men det er en veldig viktig jobb som kan bety svært mye for andre. Og da er kampen verdt å ta, innleder Kristin Aga.

Hun har vært en av politiets mest profilerte skikkelser de siste årene og har ofte vært synlig i riksmediene. Hun ble den første kvinnelige lederen av Oslo politiforening i 2013 og har ledet OPF fram til våren i år:

– Jeg har vært bevisst på å ta en aktiv rolle i mediebildet. Det er viktig å ta ordet og bli hørt. Og for meg har den absolutt mest givende delen av å være tillitsvalgt vært å være der for den enkelte. Til å lytte, forstå og forsøke å oppnå et best mulig resultat for hvert enkeltmedlem. Også på ledernivå. Ikke glem at mange av Politiets Fellesforbunds medlemmer er ledere. De blir ofte hakket på, men også lederne skal vite at vi er der for dem. Å være leder kan ofte være en utsatt og ensom rolle, understreker Kristin Aga.

Topp tillitsvalgt

– Det er en topp tillitsvalgt som nå har gått av som lokallagsleder. Kristin er uredd, har integritet, sier hva hun mener – samtidig som hun er omsorgsfull og god på lagbygging! Dette var noen av ordene forbundsleder Unn Alma Skatvold benyttet da hun takket av Kristin Aga under lokallagssamlingen i Svolvær tidlig i juni.

Folkets tillit

Politiet nyter stor tillit blant folket. Dette er Kristin Aga veldig fornøyd med, men hun sier samtidig at politiet må prioritere riktig, slik at tilliten opprettholdes:

– Det er mye målstyring i politiet. Vi må balansere ressursene slik at folk opplever både rask responstid og at vi kan prioritere riktig i både de små og store sakene. Det blir ofte slik at politiet dreier fokus til det vi måles mest på, men jeg savner at lederne våre faktisk får handlingsrom til å utøve ledelse. Det kan bli for mye administrasjon, men det er en vanskelig balansegang. Det er ingen tvil om det, sier Kristin Aga.

Master i ledelse

Kristin Aga er gift med en politimann og har ei datter på tolv. I løpet av våren har hun fullført en master i ledelse. For øyeblikket jobber hun med lederstøtte i fellesoperative tjenester, men Kristin Aga er innstilt på å ha en synlig lederrolle også i fremtiden:

– Det vi har oppnådd må vi fighte for å beholde. Ting gir seg ikke selv. Sammen med dyktige og engasjerte kolleger kan man oppnå store ting. Man må være villig til å ta fighten. Og man må ha det i kjeften!