Nå blir hun verneombud på heltid

Lise Rastad

Lise Rastad gleder seg til å jobbe som hovedverneombud på heltid.

Lise Rastad er allerede ansatt i 50 prosents stilling som hovedverneombud i Kripos. Nå fyller hun på med 50 prosents stilling som vara hovedverneombud i politi- og lensmannsetaten og skal jobbe med dette viktige fagområdet på heltid. – Jeg gleder meg og vet at dette er et svært viktig område som opptar mange av våre medlemmer, sier hun.

I 15 år har hun jobbet med økonomi, administrasjon og rapportering i Avdeling for kriminalteknikk og ID hos Kripos. Siden 2018 har hun fungert 50 prosent i denne jobben og 50 prosent som hovedverneombud. Nå tar hun steget fullt ut og skal drive med ombudsrelaterte oppgaver på fulltid:

– Trivsel på jobb er enormt viktig. Særlig etter to år med pandemi har jeg merket hvor viktig det er med et godt arbeidsmiljø. Jeg er ingen ekspert på operativt politiarbeid, men jeg håper å kunne tilføre min erfaring på en god måte når jeg nå begynner i 50 prosents stilling som vara hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten. Jeg håper at min kunnskap etter 15 år fra kontor- og laboratoriemiljø, og mange års erfaring med å utarbeide arbeidsrutiner og systemer, vil komme til nytte. Jeg skal nå jobbe tett med hovedverneombud Audun Buseth, og det ser jeg fram til, sier Lise Rastad.

Hektisk hverdag

Lise Rastad er klar på at de fleste som er ansatt i politiet opplever en hektisk hverdag og at det ofte ikke er tid eller ressurser til å ta tak i de utfordringene som kanskje kunne vært løst der og da:

– Noe blir tatt tak i, mens en del blir glemt. Jeg håper å kunne utgjøre en forskjell. Det er en vinn/vinn-situasjon på alle nivåer når man oppnår et solid og godt arbeidsmiljø. Jeg skal en tid framover fortsatt ivareta mine oppgaver innen økonomi, administrasjon og rapportering hos Kripos. Det vil bli en myk overgang innen jeg jobber som verneombud på heltid, men jeg er svært motivert for oppgaven, sier Lise Rastad.

Hovedverneombud

  • Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser, og se til at arbeidsgiver tar nødvendig hensyn til de ansattes sikkerhet, helse og velferd.
  • Hovedverneombudet (HVO) for politi- og lensmannsetaten skal koordinere og samordne den valgte vernetjenesten i etaten.
  • Audun Buseth har vært hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten siden 2012.
  • Les mer om ordningen med hovedverneombud >