Med fremtiden i blikket

NLGU politidirektoren og PF 1

F.v.: Mari Hauknes, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund; Anna H. Sollien, fagleder for tariff- og arbeidslivsavdelingen i Politiets Fellesforbund; Benedicte Bjørnland, politidirektør; og Vegar Monsvoll, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Alle de fremste lederne i politiet har vært samlet for å jobbe med temaet «Utviklingen av politiet og lederens rolle i dette». Det ble lagt vekt på tillit, digitalisering, innbyggernes perspektiv, tilgjengelighet og tilstedeværelse.

Politiets Fellesforbund deltok også på samlingen for utvidet nasjonal ledergruppe i politiet. Til stede var alle politimestre og særorgansjefer med sine ledergrupper, samt organisasjonene, hovedverneombudet og lederne i Politidirektoratet.

– Det var både hyggelig og nyttig å møte politilederne og høre hvilke utfordringer de har. Dette var dessuten den første store samlingen etter pandemien. Fysiske treffpunkter er nyttige, sier Vegar Monsvoll, nestleder i Politiets Fellesforbund og en av tre deltagere fra forbundet.

Politidirektør Benedicte Bjørnland innledet med blant annet å takke mannskap og ledelse for hvordan Ukraina-krisen er håndtert. Hun roste også hvordan politiet har løst krevende situasjoner som leirskredet på Gjerdrum, de dramatiske hendelsene i Kongsberg og på Bislet samt hvordan man har håndtert utfordringene knyttet til Sian-demonstrasjoner.

Varig endret sikkerhetsbilde

Benedicte Bjørnland la vekt på at sikkerhetssituasjonen i Europa er varig endret. Knapphet på strøm, gass, energi og mat underbygger usikkerheten for tiden fremover.

– Vi må derfor tydeliggjøre politiets rolle i totalforsvaret, sa hun.

Magnus Håkenstad fra institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole fulgte opp i samme spor:

– I verste fall står vi overfor en ny kald krig. Vi må uansett ruste opp totalforsvaret av Norge. Grunnprinsippene i vårt totalforsvar er at vi har samme ansvar i fred som i krise, sa han.

I digital retning

Om fremtidens politi er ambisjonen at publikum fortrinnsvis skal få løst sitt behov ved første kontakt. Utviklingen viser at det har skjedd og skjer en gradvis forflytning fra fysisk til digital kontakt med politiet.

– Vi er ikke godt nok rigget til å håndtere innbyggernes behov ved første kontakt. Vi må heve førstelinjens kompetanse for å løse flere av utfordringene der og da, uttalte politimester i Troms, Astrid Nilsen.

Politibetjentene Rune Fimreite og Frode Hauge fra Vest politidistrikt fortalte hvordan de jobber forebyggende mot ungdom gjennom å benytte TikTok.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Debatt NLGU

Programmet under samlingen bestod også blant annet av en samtale mellom assisterende politidirektør Håkon Skulstad, ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap), og GDE-leder Robin Johnsen.

Møte innbyggernes behov

Innbyggerstemmen er et prosjekt som skal analysere hvordan politiet skal jobbe for å møte innbyggernes behov, krav og forventninger. Innbyggerstemmen består av tverrfaglige team med sammensatt kompetanse og som har lovperspektivet inne. Politiinspektør og leder for Innbyggerstemmen, Anne-Catherine Gustafson, kommenterte noen av resultatene:

– Vi har hatt gruppeoppgaver med ungdommer, og tilbakemeldingen er at de ønsker anonyme linjer – eller telefonnummer som ikke er nødnummer. Politiet må forstå konteksten, og ungdommene ønsker åpne kommentarfelt på Tik-Tok, sa hun.

Det var også rom for direkte innspill til deltagerne.

– Samlingen ble overrasket av å få besøk av 100 ungdommer. Det var tre ungdommer på hvert bord som kom med sine innspill om hvordan politiet bør møte ungdom. Det var kjempeinspirerende og lærerikt, sier forbundsnestleder Vegar Monsvoll.

Visjonen

Politiets Fellesforbund fremmet allerede i fjor forslag om at politiet må ha en visjon, i likhet med for eksempel Forsvaret sin. Det er nå iverksatt et eget arbeid med dette i politiet. Politiets Fellesforbund ønsker alle våre medlemmers gode innspill for hva det kan være.

– Temaene som ble tatt opp på ledersamlingen var interessante. Særlig punktet «fremtidens politi» er viktig for Politiets Fellesforbund, kommenterer Vegar Monsvoll.