Negativ utvikling i nesten samtlige medlemsland

Unn Alma Euro Cop1

Unn Alma Skatvold er visepresident i EuroCOP.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold, nestleder Vegar Monsvoll og politisk rådgiver Morten Mossin deltok på EuroCOP-samling i Spania. De måtte konstatere at vold og trusler mot politiet øker i nesten samtlige medlemsland.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund er visepresident i EuroCOP og ledet gjennomføringen av den europeiske samlingen. Hun var tydelig på at den økende graden av vold og trusler mot politiet er uakseptabel:

– Vold og trusler mot politiet er en alvorlig trussel for samfunnet og ikke minst for de politiansattes liv og helse, understreket hun.

Verst i Sverige og Irland

Særlig Sverige og Irland ble trukket fram som eksempler på en økning i vold mot politiet som er alarmerende.

– For Norges del har vi sett en tredobling i antall anmeldelser for vold mot politiansatte, og en nær dobling bare de seneste årene, sa Unn Alma Skatvold. Dette er en trend som må snus, og politikerne må være tydelige på at vold og trusler mot politiet er uakseptabelt.

Mulige løsninger

Det ble brukt mye tid på å se på hvilke løsninger som må på plass for bedre å kunne forhindre og motkjempe vold og trusler mot politiet. En lik europeisk standard for registrering av vold og trusler var et av forslagene som kom fram og som vil kunne bidra til å avdekke omfanget av problemet og løfte saken politisk. I Norge jobber vi også med å sikre bedre identitetsskjerming for politiansatte gjennom lovendring, understreket Skatvold.

Ny leder

Lederen av det finske politiforbundet, Jonne Rinne, ble valgt til ny president av EuroCOP etter at avtroppende Calum Steele går av med pensjon. Rinne uttalte at han følte seg beæret av den tillitserklæringen som er blitt vist ham, og at hans største ambisjon som nyoppnevnt leder av den europeiske politifagbevegelsen er å knytte til seg flere politiorganisasjoner. EuroCOP består i dag av 30 politiforeninger fra 25 forskjellige europeiske land. Samlet har EuroCOP flere enn 230 000 medlemmer.

– Økt politisamarbeid mellom medlemslandene vil bli stadig mer nødvendig i tiden som kommer. Og det er morsomt at det nå er to nordiske land som leder EuroCOP, kommenterte den nyvalgte lederen og siktet til at Finland nå har presidenten og Norge visepresidenten.