Arendalsuka 2022:

– Det skal være trygt å gå på jobb!

Debattvold3

Unn Alma Skatvold deltok i en Unio-debatt om vold og trusler på arbeidsplassen torsdag formiddag.

I Arendal deltok Politiets Fellesforbunds leder, Unn Alma Skatvold, torsdag formiddag i en debatt om vold og trusler på arbeidsplassen. Hun kunne dessverre referere til nedslående tall.

– Tre av ti av våre medlemmer har opplevd vold på jobben. Seks av ti har opplevd trusler. Syv av ti av våre medlemmer tar forholdsregler av frykt for familien. Det viser en undersøkelse vi har gjort. Det skal ikke være sånn, sa Unn Alma Skatvold.

Sammen med Pål Molander, direktør i Statens Arbeidsmiljøinstitutt; Kai Øivind Brenden, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund; og Tuva Moflag, helse- og omsorgskomiteen på Stortinget (Arbeiderpartiet) deltok hun i en debatt om vold og trusler på arbeidsplassen.

(Artikkelen fortsetter under innholdsboksen.)

Arendalsuka

Arendalsuka samler hvert år aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv, foreninger og organisasjoner til å debattere, mingle og bedrive påvirkning, med over 1000 arrangementer om viktige samfunnstema.

Alle var enige om at det skal være trygt å gå på jobben, men at realiteten dessverre ikke er slik. En rapport fra Oslo-skolen viser at frekvensen av vold (slag og spark) er femdoblet de siste årene.

– Dette speiler de økende samfunnsutfordringene og er vanskelige å forebygge. Men det er klart at det er belastende å stå i en slik situasjon. Det er ikke en del av utdannelsen å skulle akseptere vold og trusler på arbeidsplassen, sa Pål Molander.

– I helsevesenet har det nesten vært å regne som en del av jobben at man kan regne med vold og trusler. Særlig innenfor psykiatrien, men mye kan gjøres ved å sørge for at det er nok bemanning og nok trening i å håndtere vriene situasjoner. Vi må rett og slett øve, sa Kai Øivind Brenden.

Trender som må brytes

Tuva Moflag la vekt på at det vi ser nå, er trender som må brytes:

– Barn utagerer på skolen, og politiet treffer på de samme personene noen år senere. Vi må ha en samfunnsmessig tilnærming til disse problemene. Og i stor grad handler det om bemanning. Det er bedre med to på jobb enn en utenfor og en på jobb. Det er rett og slett en risikofaktor mot velferden i Norge at folk skal måtte tåle trusler og vold på arbeidsplassen. Det er knapphet på arbeidskraft i Norge. Derfor har vi en viktig politisk oppgave i å gjøre arbeidsplassene trygge, sa Tuva Moflag.

Angriper samfunnets maktapparat

Unn Alma Skatvold la vekt på at et angrep på politiet ikke bare er et angrep på den enkelte, men på hele samfunnets maktapparat. Hun trakk fram tre kategorier hvor vold og trusler har en tendens til å oppstå:

  • a) Under løsning av et konkret politioppdrag.
  • b) Under løsning av oppdrag knyttet til psykiatri. Det har vært en stor økning av slike oppdrag de siste årene.
  • c) Trusler og psykisk vold som kriminalitet fra konkrete kriminelle miljøer.

– Vi har opplevd en stor økning av vold og trusler mot våre medlemmer og deres familie. Sammen med arbeidsgiversiden er vi i gang med å jobbe fram flere konkrete forslag for å styrke tryggheten og sikkerheten til de ansatte i politiet. Identitetsskjerming for politiansatte er ett av flere tiltak for å forebygge vold og trusler om vold, sa Unn Alma Skatvold.

Hun fortsatte:

– Det er svært viktig at den enkelte politiansatte har arbeidsgiveren i ryggen. Den enkelte må aldri få følelsen av å stå alene. Trygghet på arbeidsplassen er også et lederansvar.

Pål Molander mente at det må bli sosialt stigmatiserende å henge ut folk på sosiale medier:

– Vi vet at mange opplever hets og uthenging via sosiale medier. Vi må få et system som enklere får fram omfanget av dette problemet, og samfunnet må ha mottiltak.

Unn Alma Skatvold fikk siste ordet i debatten, og hun oppsummerte på vegne av alle de fire debattantene:

– Det skal være trygt å gå på jobb!

HMS se opptak 1
Se debatten i opptak