Vold mot politiet øker i hele Europa

Brussel1

Unn Alma Skatvold og EuroCOP-tillitsvalgte møtte i forrige uke representanter for EU i Brüssel. Fra venstre. Horatio (Cicero), Jonne Rinne, Calum Steele, Unn Alma Skatvold, John Betel (Cicero) og Nigel Dennis.

Forbundslederen i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, var torsdag i Brüssel på vegne av EuroCOP for å møte EU-politikere. På agendaen stod den stadig økende graden av vold mot politiet. – Dette er en tendens som er gjeldende over hele Europa, sier hun.

– Dette er et alvorlig problem, og vi må forsøke å sette inn tiltak der vi kan, sier forbundslederen i Politiets Fellesforbund. Hun og hennes EuroCOP-kollegaer hadde et meget hektisk program i EU-hovedstaden:

– Det var innholdsrike møter med en svensk EU-delegat. Det var møte med en erfaren finsk journalist, og det var møte med LEWP, Law Enforcement Working Part, hvor alle de 27 EU-landene er representert. Dette er en arbeidsgruppe for rettshåndhevelse i EU, forteller Unn Alma Skatvold.

EuroCCOP-delegasjonen møtte først den finske avisen Helsingin Salomats Brüssel-korrespondent, Teija Sutinen. Hun er kjent for å ha skrevet en rekke artikler om miljøkriminalitet. Deretter var det møte med svenske Karolina Kral - justis- og innenriksrådgiver i EU. Og til slutt var det møte med LEWP.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Brussel2 (beskåret)

Calum Steele er leder av EuroCOP og var på plass i Brüssel.

Økende grad av vold mot politiet

Det er dessverre en økende grad av vold mot politiet. Dette gjelder for hele Europa og ikke bare i Norge:

– Fra Norge kunne vi rapportere om en tredobling i antall tilfeller av vold mot politiet siden 2004. Ti prosent av norsk politi har opplevd vold på jobben det siste året. 18 prosent har opplevd trusler. Dette er en utvikling vi må jobbe for å motvirke, sier forbundslederen – og registrerer at det er slik også utenfor Norges grenser:

– Dette er et økende problem i hele Europa. Vi må styrke samarbeidet over landegrensene. Vi har spilt inn til EU at EuroCOP jobber for et felles rapporteringssystem i Eurostat-regi. Vi vil ha et tilsvarende registreringssystem som FBI administrerer i USA. Der er det slik at alle hendelser med innslag av vold mot politiet blir nøye registrert og kategorisert: Hva slags type hendelse? Hva slags type våpen? Hvilket utfall? Når på døgnet? All denne statistikken danner grunnlaget for hvilken trening politiet får – nettopp for å være best mulig rustet mot hva som er størst sannsynlig utfall av en situasjon hvor vold er involvert, sier Unn Alma Skatvold.

Ikke bare et internt anliggende

– Dette er ikke bare et internt anliggende for politiet, men økende vold mot politiet er et symptom som vil kunne få overslag i andre deler av samfunnet. Trusler mot ansatte for å for eksempel unngå etterforskning er skremmende. Dersom politiet ikke får gjort jobben, hva blir konsekvensene av det? Vi forsøker å løfte det som et samfunnsproblem også - som politikerne bør engasjere seg i, uttaler Unn Alma Skatvold.

Klimakriminalitet

I tråd med klimaendringene endrer også kriminalitetsbildet seg. Foreløpig er denne typen kriminalitet i en ung fase, men den er økende:

– Politifolk er dem som står i førstelinjen når noe skjer. Vi ser at miljøkriminalitet kan føre til økte grensekonflikter, radikalisering, menneskehandel og ytterligere organisert kriminalitet. Her må vi styrke samarbeidet over grensene, mener Politiets Fellesforbunds forbundsleder.

Krigen i Ukraina

EuroCOP har på det sterkeste fordømt Russlands invasjon av Ukraina og mener at Europa har havnet i en veldig sårbar situasjon:

– Ukraina mottar store mengder våpen fra sine allierte, men det er svært mangelfull registrering. Det vil være katastrofalt om noen av disse våpnene havner på avveie. EuroCOP vil ha en langt sterkere kontroll av at disse leveransene havner der de skal. En situasjon med millioner av mennesker på flukt gir grobunn for økt menneskehandel av ulik karakter. Det er ingen tvil om at utfordringene er mange, men et steg i riktig retning vil være å styrke politisamarbeidet i Europa, vurderer Unn Alma Skatvold.

– Jeg føler at vi møtte stor forståelse i EU-systemet, men det er et system hvor ting kan ta lang tid. Vi må bare stå på og løfte opp sakene i de fôra som finnes, slik at vi hele tiden kan ha fokus på å finne forbedringspunkter. Vi er kort og godt avhengige av at politiet styrkes og at politisamarbeidet over landegrensene blir forsterket, understreker Unn Alma Skatvold.