Ny forbundsleder: Valgkomiteen ber om innspill

IMG 2516 1

Valgkomiteen har nå bedt lokallagene om å sende innspill til kandidater for verv som leder og eventuelle nødvendige suppleringsvalg.

Dette i forbindelse med at forbundsleder Sigve Bolstad går over i annen stilling i Oslo politidistrikt. Det betyr at han går av som forbundsleder 1. mars 2022.

Forbundsstyret har bedt valgkomiteen lage en innstilling på forbundsleder og eventuelle nødvendige suppleringsvalg. Dette vil i praksis si at dersom en person i verv uten vara blir innstilt til ledervervet vil det også bli behov for å innstille en ny kandidat i respektivt verv.

Valgkomiteen ønsker innspill fra lokallagene på kandidater til ledervervet og eventuelt andre verv for resterende tid av valgperioden 2020-2022. Kandidater som foreslås innstilt må være forespurt i forkant.

Ved eventuelle spørsmål kan leder av valgkomiteen, Iver Aage Iversen, kontaktes.

Innspill sendes til valgkomiteens sekretær Hilde Røhmesmo på e-post.

Frist for innspill er søndag 13. februar 2022.