Bolstad går av som forbundsleder

Forbundsleder Sigve Bolstad i juni 2020

Sigve Bolstad går av som forbundsleder i Politiets Fellesforbund 1. mars.

Bolstad har vært leder i Politiets Fellesforbund siden 2013. Årsaken til at han nå trekker seg fra ledervervet er en ny og spennende utfordring i Oslo politidistrikt.

– Jeg har vært så heldig at jeg snart har vært forbundsleder i ni år. Nå har det dukket opp et vikariat som nestkommanderende i Enhet Øst i Oslo politidistrikt, og det er en mulighet jeg rett og slett ikke kunne la gå fra meg, sier Bolstad.

Bolstad ble sammen med nestleder Unn Alma Skatvold gjenvalgt til henholdsvis leder og nestleder på landsmøtet for 2020, som ble avholdt på Gardermoen i november i fjor. Nå blir det opp til forbundsstyret å vedta videre prosess og hvem som tar over som forbundsleder frem til landsmøtet i november.

– Politiets Fellesforbund sentralt har masse flinke folk, med generalsekretær Per Erik Ommundsen og nestleder Unn Alma Skatvold i spissen. De valgte og ansatte på kontoret i Nydalen gjør en fantastisk jobb. I tillegg har vi våre dyktige tillitsvalgte i lokallagene og i forbundsstyret, så forbundet er i veldig trygge hender, det er jeg helt trygg på, sier Bolstad.

Utgjort en forskjell

Han er svært stolt av den jobben som er blitt gjort i forbundet i hans tid som forbundsleder.

– Vi har vært igjennom historiens største reform; det har vært tunge tak, men vi har fått klart frem at vi må få på plass et politi som er tett på befolkningen, slik intensjonen var. Vi har fått økte ressurser og flere stillinger. Vi har satt standarden for hva vi forventer av vern for de som varsler og fått på plass en lovendring slik at våre medlemmer er bedre sikret ved yrkesskade, sier han.

Bolstad har også vært svært tydelig i standpunktet om generell bevæpning av norsk politi.

– Det har vært noen veldig spennende år og jeg er utrolig takknemlig for å ha fått være leder for den største fagforeningen til politiansatte gjennom så mange år. Vi har satt viktige saker på agendaen, vært med og gjort en forskjell for de ansatte i etaten og vært en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Det er mange viktige saker som gjenstår, og jeg gleder meg til å følge dette arbeidet fra sidelinjen, sier Bolstad.

Spennende mulighet

Han starter altså i ny stilling som NK i enhet Øst i Oslo politidistrikt.

– Jeg er glad for å ha fått denne muligheten og tidspunktet var riktig for meg nå. Jeg har vært tillitsvalgt i så mange år, først som leder for Oslo politiforening og så som forbundsleder. Det blir spennende å komme tilbake til etaten igjen. Jeg gleder meg veldig, sier Bolstad.