Ny hovedavtale i staten

Hovedavtalen i staten 2017–2019

Ny hovedavtale i staten er nå forhandlet fram.

Unio og de andre hovedsammenslutningene er enige med staten om en ny hovedavtale. – Jeg vil si at den nye avtalen styrker partssamarbeidet, sier forhandlingssjef Roar Fosse. Han har deltatt i forhandlingene på vegne av Politiets Fellesforbund.

Sammen med LO stat, YS stat og Akademikerne har Unio siden 12. desember forhandlet med staten om en ny hovedavtale. Hovedavtalen kalles gjerne «arbeidslivets grunnlov», og omhandler grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, knyttet til blant annet medbestemmelse og de tillitsvalgtes rettigheter.

Hovedavtalen er en konsensus-avtale. Det betyr at partene må være enige om endringene som gjøres. Det innebærer også at forhandlingene sjelden fører til omfattende endringer.

– Det er ikke vanlig å gjøre store endringer i hovedavtalen. De forbedringene vi har fått til er alle partene enige om. Jeg vil si at endringene bidrar til å styrke grunnlaget for et partssamarbeid som utvikler virksomheten vår i tråd med både samfunnets og de ansattes forventninger. Vi på arbeidstakersiden skulle gjerne ha styrket de tillitsvalgtes rolle enda sterkere enn det vi har fått til, men dette må balanseres opp mot ledelsens rett til å lede, understreker Roar Fosse.

Gode prosesser avgjør

Forhandlingssjefen fortsetter:

– Hovedavtalen er grunnlaget for partssamarbeidet, men partssamarbeidet og medbestemmelsen blir aldri bedre enn det partene i virksomhetene legger opp til. Gode prosesser, god informasjonsflyt og det at partene tar hverandre på alvor er det viktigste. Dette samarbeidet klarer ikke en avtale å skape. Det må skapes mellom parter som har tillit til hverandre. Intensjonsbestemmelsen i hovedavtalen er uforandret. Partssamarbeidet forvaltes mellom ledelse og tillitsvalgte. Vi skal gjøre vårt ytterste for å få på plass en tilpasningsavtale til vår virksomhet – politiet – som tar utfordringene vi står i på alvor, sier Roar Fosse.

For Unio har det vært viktig at tillitsvalgte ikke taper lønnsmessig på vervet som tillitsvalgt. Nå skal hovedavtalen henvise til hovedtariffavtalens bestemmelser om nettopp dette. Den nye hovedavtalen legger også økt vekt på at partene skal bidra til å nå bærekraftmålene, som klima og ivaretakelse av natur.

Veien videre

Når den nye hovedavtalen nå er på plass, er det viktig å dele kunnskapen om den med medlemmene i Politiets Fellesforbund:

– Fremover vil vi på våre kurs og samlinger for tillitsvalgte ha fokus på de endringene som er foretatt, avrunder Roar Fosse.

Du kan laste ned den nye hovedavtalen her: