– Også 2024 blir et tøft år for norsk politi

20240105 105251

Forbundsleder Unn Alma Skatvold oppsummerte 2023 og hva som er i vente i 2024.

Politiets Fellesforbunds topptillitsvalgte var tidlig i januar samlet for å gjøre opp status og stake kursen for et nytt år. – 2023 var et tøft år for politiet. Vi har fortsatt en stor og viktig jobb å gjøre i 2024. Ved å holde sammen og jobbe sammen, klarer vi å levere for medlemmene, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Lokallagsledersamlingen ble gjennomført i Larvik, og blant temaene var den utfordrende ressurs- og bemanningssituasjonen for politiet; status for arbeidet med landsmøtevedtakene; det politiske arbeidet fram mot stortingsvalget 2025; ATB-forhandlingene; og presentasjon av resultatene fra medlemsundersøkelsen.

– 2023 var et tøft og krevende år. Medlemmene har gjort en fantastisk jobb under svært utfordrende og vanskelige omstendigheter. Takk til alle som har stått i det og måttet håndtere en vanskelig situasjon, med nye oppgaver, sterk kritikk, mye trøkk, dårlig bemanning og stor usikkerhet, sier Skatvold.

Hun la til at de tillitsvalgte på alle nivå har gjort en fantastisk innsats for å ivareta medlemmene.

– For en jobb dere gjorde i 2023! Det har ikke vært lett å være tillitsvalgt gjennom fjoråret. Når medlemmene er sinte og frustrerte og møter utfordringer på jobb, er det gjerne sine tillitsvalgte de går til. Heldigvis har vi så mange dyktige tillitsvalgte i hele organisasjonen, sier forbundslederen.

20240105 1052340

Mange deltakere på årets første lokallagsledersamling.

– Det blir verre før det blir bedre

Både Politiets Fellesforbund og politiet, med en rekke ledere i spissen, har i 2023 vært tydelige på hvor utfordrende situasjonen for norsk politi er. Det har bidratt til ekstra midler i revidert nasjonalbudsjett og i salderingen av budsjettet på slutten av året, men som på langt nær er nok.

– Det er bare et uttrykk for at det opprinnelige budsjettet var for dårlig. Samtidig er jeg overbevist om at dersom vi ikke hadde vært så tydelige og stått så sammen, da hadde ikke de ekstra midlene kommet. Likevel gjør det i praksis bare at inngangen til 2024 ikke blir så vanskelig som den kunne blitt uten ekstra midler – 2024 blir fortsatt et tøft år, slår Skatvold fast.

Hun manet til å fortsatt stå sammen i arbeidet for mer ressurser til politiet og i alt det som kommer til å treffe etaten. I tillegg til arbeidet for bedre bemanning og mer ressurser, er det en rekke andre saker som vil bli krevende å håndtere framover.

– Noen vet vi allerede om, andre vil dukke opp underveis. Da er det viktig at vi står sammen, snakker sammen og jobber sammen mot de felles mål vi har om et best mulig norsk politi, der vi også sikrer god ivaretagelse og gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte oppe i alt sammen, forteller Skatvold.

20240104 1034330

Tidligere forbundsleder Arne Johannessen besøkte lokallagsledersamlingen.

Politiets Fellesforbund som kamporganisasjon

Tidligere forbundsleder Arne Johannessen, nå pensjonist etter senest å ha vært visepolitimester i Vest politidistrikt, besøkte lokallagsledersamlingen for å presentere sitt blikk på Politiets Fellesforbund i dag. Også han var klar på at samhold er nøkkelen til å lykkes, og viste til tidligere kamper som har gitt viktige resultater for medlemmene.

– Skal du kjøre et tøft løp, må du ha gjort fotarbeidet i forkant. Du må ha medlemmene i ryggen gjennom å ha gjort forankringsarbeidet i forkant, sa Johannessen.

20240105 102525

Lokallagslederne fikk utvekslet erfaringer og være med på å legge grunnlaget for nok et viktig år for Politiets Fellesforbund.

Viktige saker i 2024

Av sakene som blir viktige for Politiets Fellesforbund i 2024 er ATB-forhandlingene, hovedtariffoppgjøret til våren, videre avklaringer rundt pensjon og særaldersgrenser og politiske prioriteringer mot neste stortingsvalg.

– Tusen takk for innsatsen i 2023. Nå ruster vi oss for 2024. Jeg er utrolig stolt av og imponert over det arbeidet som gjøres i organisasjonen, konkluderer forbundsleder Skatvold.