– Nå trengs en skikkelig satsing på norsk politi

20231102 114512

Forbundsleder Unn Alma Skatvold oppsummerte lokallagsledersamlingen.

Ressurssituasjonen i norsk politi er kritisk, slo Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, fast under sist ukes lokallagsledersamling. Også politidirektør Benedicte Bjørnland var tydelig på at norsk politi har knappe ressurser.

Politiets Fellesforbunds topptillitsvalgte var forrige uke samlet til lokallagsledersamling, og diskuterte viktige og aktuelle temaer som pensjon, status for ATB-forhandlingene, verving og varslingsproblematikken. Politidirektør Benedicte Bjørnland besøkte også samlingen, for å innlede og svare på spørsmål fra lokallagslederne. Tilbakemeldingene og diskusjonene var tydelige: ressurssituasjonen i norsk politi er kritisk.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

20231102 105726

Politidirektør Benedicte Bjørnland innledet og svarte på spørsmål.

Politidirektøren anerkjente utfordringer

Politidirektøren snakket om krisene som både har truffet og fortsatt treffer norsk politi, og at vi står i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Bjørnland var tydelig på norsk politi opplever utfordringer. Hun var innom nødvendigheten av å i den forbindelse synliggjøre politiets ressursbehov, og tok til orde for etableringen av et totalforsvarsforlik og mer langsiktighet i utviklingen av norsk politi.

Hun innledet også om hva politiet skal gjøre for å være en god arbeidsgiver for de ansatte. Politidirektøren la vekt på både hva endringer i arbeidslivet betyr, om arbeidet med identitetsskjerming og ivaretakelse av medarbeidere, og behovet for en bedre livsfasepolitikk, særlig med bakgrunn i ny pensjonsavtale. I tillegg var Bjørnland innom et tema som har vært sentralt denne høsten, nemlig «tillitskrisen» i norsk politi, og hvordan det kan utbedres.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

20231102 100021

Forbundsleder Unn Alma Skatvold og politidirektør Benedicte Bjørnland.

Forbundslederen ber om tverrpolitisk enighet

Forbundsleder Unn Alma Skatvold oppsummerte samlingen med å slå fast at norsk politi står overfor store utfordringer, med stramme budsjetter og nedbemanninger som gjør det vanskelig å levere på samfunnsoppdraget.

– Fra politisk ledelse loves det et politi det ikke er mulig å levere på. De utfordringene norsk politi står i, må synliggjøres. For det er ingen tvil: nå trengs en skikkelig satsing på norsk politi, sa Skatvold.

Hun la til at man må ta på alvor den situasjonen Sverige nå opplever, med utstrakt gjeng- og voldsproblematikk.

– Må vi i Norge til «svenske tilstander» før vi innser alvoret? For ti år siden stod Sverige i en situasjon lik den vi har nå, med stor slitasje på de ansatte, som endte med at mange sluttet i politiet. Nå kan vi få samme situasjon her, og da vil vi oppleve enda større utfordringer enn det vi har nå, sier forbundslederen.

Skatvold konkluderte i at det trengs en tverrpolitisk enighet om satsing på norsk politi, som vil stå seg gjennom flere år og regjeringer.

– Nå trenger vi det politidirektøren omtaler som et totalforsvarsforlik. Det innebærer også behov for en langtidsplan for norsk politi, som gir mulighet for langsiktig planlegging og forutsigbare budsjetter, sier Skatvold.

20231102 114502

Topptillitsvalgte i Politiets Fellesforbund samlet for å jobbe med aktuelle saker.