Ørjan på Dagsnytt 18

Orjan3

Ørjan Hjortland stiller til debatt på Dagsnytt 18 mandag.

Mandag klokka 18.00 er Ørjan Hjortland, forbundsnestleder i Politiets Fellesforbund, å se på Dagsnytt 18. Temaet er generell bevæpning av politiet.

Politiets Fellesforbund har helt siden et landsmøtevedtak i 2012 jobbet for å ha generell bevæpning av norsk politi. I en medlemsundersøkelse i fjor høst svarte hele 85 prosent at de støtter generell bevæpning:

– Dette viser at en stor andel av våre medlemmer mener at arbeidshverdagen til de ansatte vil oppleves tryggere med generell bevæpning. Norsk politi har over flere år vist at etaten håndterer bevæpning på en utmerket måte. Vi har hatt lange sammenhengende perioder med midlertidig bevæpning, og dette har bidratt til å øke sikkerheten for innbyggerne, sier Ørjan Hjortland.

Gode resultater

Han viser til at de lange periodene med midlertidig bevæpning ikke har hatt negative effekter:

– Tvert imot. Vi har fått verdifull erfaring, og tilliten til norsk politi er fortsatt høy. Tryggheten for borgerne må settes i høysetet, men også tryggheten til våre medlemmer må tas hensyn til, sier forbundsnestlederen.

Ja fra maktmiddelutvalget

I november i fjor fikk justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl overlevert Maktmiddelutvalgets rapport om bevæpning. Flertallet i dette utvalget mener at dagens bevæpningmodell ikke er tilstrekkelig for å møte nåtidens trusselbilde og går inn for generell bevæpning av politiet:

– Flertallet i dette utvalget går inn for en generell bevæpning av politiet og mener samtidig at generell bevæpning ikke vil gå ut over publikums relasjon til politiet, avrunder Ørjan Hjortland foran mandagens tv-debatt.