Maktmiddelutvalgets rapport:

Foreslår generell bevæpning av politiet

Maktmiddel Mehl Mossin

Morten Alexander Mossin fra Politiets Fellesforbund fikk rapporten om maktmidler fra justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

I februar i år nedsatte Justis- og beredskapsdepartementet et utvalg som skulle vurdere politiets bruk av maktmidler. Nå er konklusjonen klar: Utvalget anbefaler generell bevæpning av norsk politi. – Dette er i tråd med våre tanker om å sørge for størst mulig trygghet for borgerne og for å ivareta våre medlemmers sikkerhet, sier Unn Alma Skatvold, forbundsleder i Politiets Fellesforbund.

Det var justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl som nedsatte utvalget. Hun kommentere da:

– Det er en tilbakevendende debatt i samfunnet om hvilke maktmidler politiet har tilgang på og hvordan de brukes. Jeg ser behovet for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget på dette området. Det er viktig at dette ikke bare handler om hva som er best for politiet, men også om hva som er best for samfunnet som helhet.

Utvalget har hatt åtte medlemmer og har vært ledet av Pål Arild Lagestad, professor ved Nord universitet. Med seg i utvalget har han hatt Marius Dietrichson, advokat og leder av forsvarerforeningen; Brede Aasen, klinikkdirektør ved Haukeland Universitetssykehus; Heidi Kløkstad, politimester i Nordland politidistrikt; Merete Løkkebakken, avsnittsleder i Oslo politidistrikt; Kjetil Lussand, politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt; Jahn Erik Solheim, politioverbetjent i Troms politidistrikt; og Åse Langballe, pensjonert forsker II, dr. polit og spesialpedagog, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS).

5–3 i utvalget

Det var en fyldig rapport som ble overrakt justis- og beredskapsministeren mandag ettermiddag:

– Vi har overlevert en rapport hvor vi har jobbet kunnskapsbasert. Utvalget har hatt 16 møter siden vi startet opp, og vi har hatt tilgang på nyere forskning fra Norden og England. Når det gjelder spørsmålet om generell bevæpning av norsk politi, så var det et flertall på fem mot tre i utvalget. Det har vært mange perioder med midlertid bevæpning siden 2014, og det har ikke hatt negative følger for tilliten til politiet eller en økning i tilfeller hvor det er stilt spørsmål ved hvorfor det har vært midlertidig bevæpning. Utviklingen vi ser i samfunnet tilsier at tiden er inne for generell bevæpning av politiet, sa utvalgsleder Pål Arild Lagestad da han la fram hovedtrekkene fra rapporten.

– Til etterretning

– Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i sine partiprogram standpunkter om at det ikke skal være generell bevæpning av norsk politi, men vi skal lese denne rapporten nøye og vil takke utvalget for den grundige jobben, sa justis- og beredskapsministeren.

Politiets Fellesforbund godt fornøyd

– Det er bra med en faglig utredning. Debattene har handlet mye om følelser, så en oppdatert faglig utredning er viktig for at debatten skal kunne tas på saklig grunnlag. Rapporten støtter vårt syn, kommenterer forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund. Hun fortsetter:

– Det handler om hvordan politiet kan gjøre jobben som forventes på en best mulig og tryggest mulig måte og som gir størst mulig trygghet for borgerne. Det er høye forventninger til den jobben politiet er satt til å utføre. Norsk politi kommer til å bli bevæpnet før eller siden. Det er uunngåelig. Vi anbefaler heller før enn siden. Politikerne bør lytte til vurderingene og ikke bare stå på gammel partipolitikk.

Politisk rådgiver Morten Mossin var på plass på Stortinget og var tilfreds da utvalgets konklusjon om bevæpning var klar:

– Jeg er veldig glad for at maktmiddelutvalget har valgt å lytte til forskning og de ansatte i politiet når utvalget nå anbefaler generell bevæpning av norsk politi.