Politiansatte vil ha generell bevæpning

Pistol i hylster synlig, bevæpning

En fersk medlemsundersøkelse viser at de politiansatte i stor grad er tilhengere av generell bevæpning av norsk politi. Hele 85 prosent av de spurte støtter generell bevæpning.

Politiets Fellesforbund gjennomførte nylig en undersøkelse blant forbundets medlemmer. Forbundet fikk inn nesten 6000 svar – en responsprosent på nesten 35 % av den totale medlemsmassen.

– 85 prosent av de politiansatte mener oppdragsløsningen ville vært tryggere med generell bevæpning. Og ikke minst vil hverdagen for de politiansatte oppleves tryggere. Norsk politi har over flere år vist at de håndterer bevæpning på en utmerket måte, sier Unn Alma Skatvold, forbundsleder i Politiets Fellesforbund.

Gode resultater

– Vi har hatt flere lengre perioder de siste årene med midlertidig bevæpning, og det er ingenting som tyder på at dette har hatt noen negative effekter. Snarere tvert imot. Vi har fått verdifull erfaring, og tilliten til norsk politi er fortsatt høy. Tryggheten har blitt styrket både for borgerne og våre medlemmer, understreker Skatvold.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Unn Alma Skatvold 5 Foto Erik Inderhaug

– Hverdagen for de politiansatte vil oppleves tryggere, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, om generell bevæpning.

Foto: Erik Inderhaug

Tall som taler for seg selv

85 prosent av dem som svarte på undersøkelsen støtter generell bevæpning av politiet. Når man går nærmere inn på svarene, så kommer det fram noen nøkkeltall:

  • 83 prosent mener at generell bevæpning vil gjøre arbeidsdagen tryggere for politifolk
  • 73 prosent tror terrorangrep mot politiet er en sannsynlig trussel
  • 83 prosent mener at frekvensen av farlige oppdrag er grunn god nok for bevæpning
  • 60 prosent frykter hverdagsoppdrag som for eksempel møte med psykisk syke mer enn de frykter terror
  • 81 prosent vil føle seg mer forberedt på skarpe oppdrag dersom de er generelt bevæpnet
  • 86 prosent blir tryggere på egne ferdigheter når de vet at de er bevæpnet

Politiets Fellesforbund har siden et landsmøtevedtak fra 2012 jobbet for at norsk politi skal være generelt bevæpnet, og den siste medlemsundersøkelsen viser at mandatet for vedtaket er styrket.

– Hør på de ansatte

Forbundslederen fortsetter:

– Det er ingen tvil om at våre medlemmer har blitt mer positive til generell bevæpning. Dette kommer som følge av både samfunnsutviklingen knyttet til flere skarpe oppdrag med blant annet psykiatri, men også fordi man føler sterk mestring etter alle årene med midlertidig bevæpning. Politiansatte, på lik linje med alle andre i samfunnet, fortjener å kunne føle seg trygge på jobb, sier Skatvold.

I går leverte maktmiddelutvalget sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi vil følge den kommende høringsprosessen etter maktmiddelutvalgets rapport tett, og fortsatt jobbe aktivt for å få på plass et generelt bevæpnet norsk politi. Når det nå både foreligger faglig grunnlag for generell bevæpning, og de ansatte selv ønsker det, så forventer vi at dette nå kommer på plass, kommenterer Unn Alma Skatvold.

Pressekontakt

Mediehenvendelser rettes til Liselotte Kristoffersen på mobil 402 47 087 eller e-post liselotte.kristoffersen@pf.no.

Gå til presserom >