På langt nær nok

Unn Alma14 1

Unn Alma Skatvold og Politiets Fellesforbund er ikke fornøyd med budsjettsituasjonen i norsk politi.

– Bevilgningen til politiet i revidert nasjonalbudsjett virker ved første øyekast å være god, men er ikke på langt nær nok. Det vil fortsatt bli nedbemanning i politidistrikter og trolig også i særorgan i 2023, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

– Jeg vil berømme både ledere og tillitsvalgte i politidistriktene som har vært flinke til å synliggjøre utfordringene norsk politi står i. Dette har nok vært med på å bidra til at etaten tilføres midler gjennom revidert nasjonalbudsjett og således kan være med på å bremse nedbemanningen i politiet, sier forbundslederen.

Politiets Fellesforbund har over tid vært bekymret over budsjettsituasjonen i politiet. Allerede på nyåret registrerte vi en kraftig reduksjon i politiet, med 222 politiårsverk. I mars innhentet vi informasjon fra våre tillitsvalgte i politidistriktene. Analysen viste en reduksjon tilsvarende 847 millioner, som ville medført et kutt på minimum 330 årsverk. Politiforums kartlegging i mai viste en ytterligere forverring - med en stipulert nedskalering på 552 stillinger i 2023.

– Alvorlig situasjon

Ved første øyekast kan det se ut som om revidert nasjonalbudsjett tilgodeser norsk politi. Konsekvensen er likevel at det fortsatt styres mot færre antall politiansatte.

– Færre ansatte er nok ikke til å unngå, og det er en svært alvorlig situasjon, sier Unn Alma Skatvold.