Statsbudsjettet 2023:

Stramt politibudsjett

Unn Mehl

Unn Alma Skatvold rakk så vidt å diskutere statsbudsjettet med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på Stortinget torsdag.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er lagt fram. – Det er ingen tvil om at budsjettet for politiet blir stramt, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Hun mener at i en tid hvor det er krig og uro, og hvor den ene krisen nærmest avløser den andre, så burde det vært en tydeligere satsing på politiet:

– Innbyggerne trenger trygghet. Politiet er en svært viktig del av totalberedskapen i Norge. Derfor er Politiets Fellesforbund skuffet over at statsbudsjettet ikke innebærer en reell økning av politibudsjettet. At 100 studieplasser videreføres med 27 millioner kroner er vel og bra, men disse plassene er ikke finansiert i form av nye stillinger. Vi frykter derfor at mange midlertidige politistillinger ikke blir videreført og at flere ferdig utdannede politifolk går ut i arbeidsledighet, sier Unn Alma Skatvold.

Hurdalsplattformen

I Hurdalsplattformen ga regjeringen uttrykk for at den ville styrke politiberedskapen i hele landet. God beredskap koster, men dårlig beredskap koster mer. Konsekvensene av budsjettforslaget som er fremlagt er at grunnberedskapen ikke styrkes:

– Hurdalsplattformens intensjoner om å styrke polititjenesten med forebyggende enheter, flere oppgaver og ressurser – samt sikre en minimumsbemanning per tjenestested – innfris ikke med dette politibudsjettet. Vi reagerer også på at det ikke er satt av midler til etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen. For at politiet skal settes i stand til å løse samfunnsoppdraget, er kompetanseheving avgjørende, avrunder Unn Alma Skatvold.

Unn Alma om statsbudsjettet 2023 00 01 12 22 Still001
Førsteinntrykket av statsbudsjettet 2023