1. mai 2023:

Kamp for trygghet og forutsigbarhet for medlemmene

Orjan3 1

– I tøffe og vanskelige tider kommer arbeidet til fagforeningene virkelig til sin rett. Nå føles det derfor ekstra meningsfylt å arbeide for trygghet og forutsigbarhet, til det beste for våre medlemmer, sier Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund, i anledning 1. mai, arbeidernes internasjonale kampdag.

2023 er preget av urolige tider, med fortsatt krig i Ukraina, høy prisvekst og stramme budsjetter.

– Politiet har et viktig samfunnsoppdrag for rettssikkerhet og trygghet, som utføres hver dag av dyktige, engasjerte og kompetente medarbeidere. Imidlertid opplever vi nå at det blir mindre trygghet og forutsigbarhet for våre medlemmer. Det er alvorlig, både for den enkelte og for samfunnet. For å levere på samfunnsoppdraget, må politiet ha nok ressurser og våre medlemmer ha trygghet i jobben med gode lønns- og arbeidsvilkår, sier forbundsnestleder Ørjan Hjortland.

Polititjenester reduseres på grunn av budsjettkutt

Politiets Fellesforbund har tidligere advart om at kraftige kutt i politiets budsjetter fører til at polititjenester nå reduseres, med anslått reduksjon på minimum 330 årsverk.

– Det er tøffe og vanskelige tider med stramme budsjett, som igjen fører til nedbemanninger. Nå opplever vi at arbeidsvilkårene til de ansatte i politiet utfordres, noe som er svært bekymringsverdig, sier forbundsnestlederen.

Alvorlig situasjon også i politiet i resten av Europa

Han har nylig vært på EuroCOP-samling i Belfast i Nord-Irland, hvor 23 politifagforeninger fra ulike land i Europa møttes for å diskutere utfordringene i dag og framover. Han trekker fram at det er mange likhetstrekk mellom det resten av Europa opplever med det vi nå ser i Norge.

– Våre kolleger i andre land forteller om tilsvarende som vi opplever. Det foregår nedbemanninger, samtidig som stadig flere ulike oppgaver som skal løses legges til politiet, noe som i sum medfører et svært høyt arbeidspress for politiansatte. Det er ikke mulig å stå i over tid, slår Hjortland fast.

Fortsetter kampen for viktige saker

Politiets Fellesforbunds viktigste sak er gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Rett lønn og god verdsetting medvirker til at politiet klarer å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere. Det skal være arbeidstidsbestemmelser som verner mot belastninger polititjeneste kan innebære, og politiet må ha tilstrekkelig bemanning og ressurser.

– Det skal lønne seg å være medlem i Politiets Fellesforbund. Å kjempe for våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår er en avgjørende oppgave for oss. Vi vil bidra til å finne de gode løsningene i tråd med den norske modellens tradisjoner, og alltid jobbe for at arbeidslivets regler følges og for etterlevelse av våre medlemmers rettigheter, slår forbundsnestlederen fast.

– Jeg vil ønske våre medlemmer og alle en riktig god 1. mai-feiring. Gratulerer med dagen! sier Hjortland.

1. mai

  • 1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag, en internasjonal demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen.
  • Kampdagen har bakgrunn fra USA i 1886, og ble første gang markert i resten av verden – også i Norge – i 1890.
  • Dagen har vært offentlig høytidsdag og lovfestet fridag i Norge siden 1947.
  • Program og paroler for dagen legges tradisjonelt opp av lokale faglige samorganisasjoner, og markeringen består oftest av taler og innslag etterfulgt av demonstrasjonstog.
Kilde: Gjerde, Åsmund Borgen; Thingsaker, Bjørn: Første mai i Store norske leksikonsnl.no.