Stort engasjement for en god arbeidshverdag for sivile

IMG 3851 4

Utvalgsleder Øyunn Myklestul-Jensen ønsker velkommen til samlingen for sivile kontaktpersoner.

– Politiets Fellesforbund jobber for god ivaretagelse av alle medlemmer, inkludert sivile, og det jobbes med mange viktige saker som angår sivile, sier Øyunn Myklestul-Jensen, leder av sivilutvalget.

Høstens samling for sivile kontaktpersoner ble avholdt i Nydalen 13.-15. september. Temaer for samlingen var nytt lønnssystem, utvalgsstruktur, arbeidstidsbestemmelser, sosiale medier og aktuelle saker.

– Det var gode diskusjoner og høyt engasjement blant deltakerne fra distrikt og særorgan, sier utvalgsleder Øyunn Myklestul-Jensen.

Tydelige forventninger

Forbundsleder Unn Alma Skatvold var også innom samlingen og orienterte om hva som rører seg av aktuelle saker. Det pågår mange viktige prosesser som angår alle ansatte i politiet. Deltagerne kunne gi tydelige innspill og forventninger til forbundsledelsen.

– Jeg syns det er flott at hun er tett på og ønsker tilbakemeldinger. Vi samarbeider tett og godt for å levere best mulig for alle Politiets Fellesforbunds medlemmer, sier Myklestul-Jensen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)
IMG 3881 8

Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund, innledet også for samlingen.

God samling

Det er en fornøyd utvalgsleder som engasjert forteller om samlingen. Å samles slik betyr mye for arbeidet til sivilutvalget og de sivile kontaktpersonene i hvert lokallag.

– Jeg er stolt av utvalget, ved Arsim Ajeti og Guro Volden, og ikke minst de sivile kontaktpersonene. Det er et enormt ønske om å få til gode løsninger til det beste for alle våre medlemmer. Slike samlinger skaper gode relasjoner og rom for verdifull erfaringsutveksling på tvers av lokallag, sier Myklestul-Jensen.

Sivilutvalget

  • Sivilutvalgets rolle er ment å være et rådgivende organ med bindeledd til lokallagene gjennom de lokale sivilkontaktene og utvalgene.
  • Målgruppen til sivilutvalget er alle sivilt ansatte i politi- og lensmannsetaten. Det er viktig for Politiets Fellesforbund å sørge for ivaretagelse av samtlige ansatte i politiet.
  • Les mer og se oversikt over lokale sivile kontaktpersoner >