Positiv til områdebevæpning

Fokusområde, Bevæpning

Foto: Torkjell Trædal

Høyre har presentert seks tiltak for å «knuse gjengkriminaliteten». Et av dem er å innføre permanent områdebevæpning i utsatte områder. – Et godt forslag, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, men står fortsatt fast på at norsk politi bør være generelt bevæpnet.

I løpet av høsten har åtte unge menn blitt skutt i Oslo, hvorav én av disse har mistet livet. Politiet bekrefter at alle hendelsene har koblinger til gjengvirksomhet.

– Dette er veldig alvorlig, og det er behov for flere tiltak for å forhindre at volden øker ytterligere og sprer seg til andre steder av landet, sier Høyres justispolitiske talsperson, stortingsrepresentant Sveinung Stensland, på Høyres nettsider.

Må tas grep

– Det er positivt at Høyre engasjerer seg i kriminalpolitikken og ser på gjengproblematikken særskilt. Det er å ta utviklingen i kriminaliteten på alvor. Dette må det gjøres noe med, sier Bolstad.

Et av punktene handler om å innføre områdebevæpning. Det er særlig relevant for Politiets Fellesforbund, som lenge har påpekt viktigheten av at norsk politi blir generelt bevæpnet, av hensyn til sikkerheten til befolkningen og den enkelte tjenesteperson. Det handler om at politiet må løpe til der andre kan løpe fra, og vil kunne bidra til å sikre lav responstid og god beredskap. Områdebevæpning kan slik sett være å gå et skritt videre for å møte dagens virkelighet.

Les innlegget: Ja til bevæpning

– Politiets Fellesforbund har i flere år ment at politiet må bevæpnes permanent. Det står vi fast på. Likevel er det å gå videre og utvide fra punktbevæpning til områdebevæpning et positivt forslag. Et forslag som erkjenner at utviklingen i trussel- og kriminalitetsbildet vil kunne gjøre det nødvendig at politiet er permanent bevæpnet, sier forbundslederen.

Positivt med samarbeid

Bolstad legger til at Politiets Fellesforbund har hatt dialog med Høyre om dette, og at han setter pris på politikere som lytter til dem som kjenner til hva politiet møter i hverdagen.

– De har involvert oss og vi har hatt gode diskusjoner. Nå kommer vi i Politiets Fellesforbund til å diskutere disse punktene i forslaget videre. Det er viktig å involvere dem som jobber med dette i det daglige, og at Politidirektoratet som fagdirektorat blir koblet på slik at de kan følge opp og legge til rette, sier Bolstad.

Høyres tiltak

  • Våpenamnesti: Fritak fra straff dersom man leverer ulovlige våpen til politiet i en gitt periode.
  • Omvendt voldsalarm: Fotlenke for kriminelle gjengmedlemmer.
  • Hurtigdomstol: Prioritering av gjengkriminelle i domstolene for å sikre en rask og merkbar reaksjon.
  • Oppholdsforbud: Utvide politiets mulighet til å bortvise kriminelle gjengmedlemmer fra sårbare områder over lengre tid.
  • Flere politifolk i gatene: Mer penger til politifolk, fremfor flere nye politikontor.
  • Bevæpning av politiet: Innføre permanent områdebevæpning i utsatte områder i Oslo, der politimesteren sammen med GDE-lederne gjør en helhetlig vurdering og vurderer det slik at bevæpning er nødvendig for å ivareta innbyggernes sikkerhet. Områdebevæpningen er en utvidelse av punktbevæpningen, og kan f.eks. avgrenses til bydeler eller geografiske driftsenheter. Områdebevæpning i Oslo vil også være et prøveprosjekt for lignende tiltak i resten av landet.

Se komplett liste over tiltak og vilkår for tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet på Høyres nettsider.