Polya Johansen blant landets fremste

Polya Johansen

Polya Johansen er blant landets 50 viktigste tech-kvinner i Norge.

I dag lanserte Abelia og ODA-Nettverk listen over Norges 50 fremste tech-kvinner i 2024. Polya Johansen er en av dem. Hun jobber som seniorrådgiver/teamleder i Politiets IKT-tjeneste og er dessuten lokallagsleder i Politiets Fellesforbund PIFT.

Kåringen over Norges 50 fremste tech-kvinner i 2024 har som overordnet mål å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse. På listen finner man alt fra forskere til utviklere og gründere som alle har til felles å være rollemodeller og sentrale personer innenfor sine fagfelt.

Avgjørende kompetanse

– Det brede spekteret av yrker, bransjer og sektorer forteller at listen representerer noe mer enn et tiltrengt mangfold i en mannsdominert bransje. Teknologi er nemlig sektorovergripende og selve nøkkelen for at vi skal lykkes med omstillingen av Norge, sier Øystein Søreide, juryleder og administrerende direktør i Abelia.

En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at Norge kommer til å trenge 40 000 med IKT-utdanning innen 2030.

Rollemodeller

Listen over Norges 50 fremste tech-kvinner skal være med å fremme rollemodeller som inspirerer andre til å velge teknologi som yrkesretning.

– Selv om listen viser til flere dyktige personer som setter tydelige avtrykk gjennom jobben de gjør, har vi for få kvinnelige teknologer i Norge. Vi trenger rollemodeller som viser vei for andre, og det er nettopp dem vi feirer i dag, sier Søreide.

Juryen har lagt vekt på følgende i sin utvelgelse av listen:

  • teknologiforståelse
  • konkrete bidrag og prestasjoner
  • motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi

Stolt PF-medlem

Polya Johansen var både glad og overrasket da hun mottok en e-post hvor det stod at hun var på den gjeve listen:

– Jeg hadde ingen forestilling om dette. Jeg ble nominert av en kollega og tenkte ikke mye mer over dette, men nå har jeg havnet på listen. Det er stas og viser at jeg har blitt lagt merke til. Det er ingen tvil om at min profilering som lokallagsleder i PIFT for Politiets Fellesforbund har hatt mye å si. Fagforeningsarbeidet for PF er for øvrig noe jeg gjør på si - i tillegg til full jobb. Jeg liker å ha mange jern i ilden og henter kompetanseheving der jeg kan på kurs og samlinger. Kombinasjonen jobb/fagforeningsarbeid passer nok ikke for alle, men jeg har ikke barn og står dermed mye friere, sier Polya Johansen.

Ansettelsesstopp

Som i politiet for øvrig opplever Polya Johansen at det er knapt med ressurser:

– Vi har hatt en økning av ansatte innenfor IT-feltet de siste årene, men vi har svært mange systemer å forvalte. Objektivt sett trenger vi langt flere ansatte til å utføre oppgavene, men for øyeblikket har vi ansettelsesstopp, beretter hun.

Lokallagsleder i PIFT

Polya Johansen er lokallagsleder for Politiets Fellesforbund hos Politiets fellestjenester (PIT) og Politiets IT-enhet (PIT), til sammen PIFT. Det har hun vært i snart ni år:

– Jeg begynte i min nåværende jobb i januar for ni år siden. Jeg ville være med i fagforeningen og meldte min interesse for en plass i styret. Kort etter ble jeg valgt til lokallagsleder, og det har jeg vært siden. Jeg er den av de nåværende lokallagslederne som har vært lengst i vervet. Jeg hadde opprinnelig tenkt til å trekke meg fra vervet for to år siden, men jeg ble overtalt til å fortsette. Vi får se hva som skjer neste gang det er valg. Det er sunt med nye perspektiver, så jeg vil ikke tviholde på vervet. Men jeg vil bidra til at oppdraget er i de beste hender og at alt fungerer før jeg trekker meg. Jeg synes fagforeningsarbeidet er veldig viktig. Og det er veldig morsomt å lykkes sammen med noen. Jeg mener at det man oppnår sammen med andre - og ikke minst til glede for andre - er den største gleden ved å være del av en fagforening, synes Polya Johansen.

Markeres i dag

I dag, fredag, er Polya Johansen sammen med de øvrige 49 utnevnte tech-kvinnene samlet i Næringslivets Hus i Oslo. Der vil det være en høytidelig seremoni og med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung til stede:

– Jeg gleder meg. Jeg skal ikke underslå at jeg synes at dette var stort, sier Polya Johansen.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold er glad og stolt for utmerkelsen Polya Johansen nå har fått:

– Jeg vil gratulere Polya Johansen med denne gjeve utmerkelsen. Polya er svært flink der. I tillegg er hun en strålende lokallagsleder for PF som jeg setter stor pris på og vil passe på å takke henne for innsatsen!

B E Gs Mx BY Pc Q HD
Polya Johansen om å være blant Norges 50 fremste tech-kvinner