Rekordmange politimedlemmer

Unn Alma Skatvold 4 Foto Erik Inderhaug

Forbundsleder Unn Alma Skatvold er glad for den høye organisasjonsgraden i politiet.

Foto: Erik Inderhaug

Politiets Fellesforbund organiserer 99,1 prosent av de med politistilling i etaten. – Det er ny rekord, men det mest gledelige er at arbeidstakere ser viktigheten av å være fagorganisert, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

I Norge står fagforeningene fortsatt sterkt, men arbeidstakernes opparbeidede rettigheter er under stadig angrep.

– Vi ser det nærmest daglig. Arbeidstakerne får mindre medbestemmelse. Midlertidige ansettelser, regelverk som blir tolket kreativt for å spare utgifter, fjerning av særavtaler, ulik praktisering av arbeidstidsbestemmelsene og så videre. Samtidig som det skal jobbes mer effektivt enn før, sier Skatvold.

Viktig å være organisert

Hun påpeker at det også i tiden fremover er viktig å være organisert og at det unike trepartssamarbeidet i Norge er helt avhengig av høy organisasjonsgrad.

– Det er ingen tvil om at fagforeningene er en trygghet i arbeidslivet. Vi må ta vare på og hegne om arbeidstakernes rettigheter som er opparbeidet gjennom mange år. Jo flere vi er, jo større innflytelse og påvirkningskraft har vi. Vi står sterkere sammen. Den norske modellen med trepartssamarbeidet vil stå sentralt også fremover for å sikre et seriøst arbeidsliv, sier forbundslederen.

Den største fagforeningen

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politiet, med over 17 000 medlemmer. Nå er 99,1 prosent av de med politistilling i etaten organisert i forbundet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)
Folk og bil 4

Politiets Fellesforbund organiserer 99,1 prosent av de med politistilling i etaten. Illustrasjonsfoto.

– Vi gleder oss stort over gode medlemstall og at vi er en attraktiv fagforening. Politiutdannede har en høy organiseringsgrad sammenlignet med andre yrkesgrupper, samtidig som vi ser at vi også har mange sivile medlemmer. Vi organiserer flere yrkesgrupper og nivåer innen justissektoren, både politi, sivile, jurister og studenter. Alle våre medlemmer er like viktige. Politiets Fellesforbund tar godt vare på det enkelte medlem – uavhengig av faglig bakgrunn, sier Unn Alma Skatvold.

Dyktige tillitsvalgte i alle ledd

Politiets Fellesforbund har et omfattende tillitsvalgtapparat. Alle tillitsvalgte, både lokalt og sentralt, kommer fra etaten og har kunnskap om blant annet avtaleverk som er nødvendig i etaten.

– Jeg er skikkelig stolt over alle våre dyktige og engasjerte tillitsvalgte som hver dag står på for å sikre medlemmene våre best mulig lønns- og arbeidsvilkår. Vår viktigste sak som fagforening, avslutter Skatvold.

Sivilt ansatt på kontor foran PC med politet på skjerm

– Vi har også mange sivile medlemmer. Vi organiserer flere yrkesgrupper og nivåer innen justissektoren, både politi, sivile, jurister og studenter, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold. Illustrasjonsfoto.