Samarbeidsavtale videreføres

Weisser3

Turid Weisser fra SOS-barnebyer er glad for at avtalen med Politiets Fellesforbund videreføres.

Politiets Fellesforbund inngikk i 2019 en samarbeidsavtale med SOS-barnebyer. Politiets Fellesforbund har hvert år gått inn med et sekssifret beløp som har vært myntet på ungdomsarbeid.

– I perioden fra 2019 og fram til nå har innsatsen vært rettet mot prosjekter i Kosovo. Og det har vært barn og unge midlene har gått til. SOS-barnebyer har gjennomført et ungdomsprogram som har inkludert 14 unge. Av disse er nå åtte i fast arbeid utenfor hjemmet, mens seks er under utdanning. I tillegg har vi programmer rettet mot ungdommer som fortsatt bor hjemme. Åtte går for tiden på ungdomsskolen, mens seks går på videregående skole. Ressursene fra SOS-barnebyer har gjort det mulig for disse ungdommene å skaffe seg en utdannelse og skaffe seg en plattform for en god fremtid. Det er svært meningsfylt å jobbe med disse prosjektene, sier Turid Weisser.

Fem nye år

Politiets Fellesforbund har nylig forlenget avtalen med SOS-barnebyer:

– Politiets Fellesforbund har besluttet å samarbeide med oss i fem år til. Det er vi svært glade for. Det er kjærkomne midler som Politiets Fellesforbund bidrar med, og jeg kan forsikre om at de er med på å skape framtidshåp for ungdommene i Kosovo, sier Turid Weisser.

Gode resultater

– Politiets Fellesforbund er fornøyd med hva SOS-barnebyer har oppnådd. Derfor er det en glede at forbundsstyret i Politiets Fellesforbund har besluttet at vi viderefører samarbeidet. Vi ser at SOS-barnebyer oppnår gode resultater og gir ungdommene utdannelse og en god mulighet til å stå på egne bein. Det er bra, sier generalsekretær Per Erik Ommundsen i Politiets Fellesforbund.