Samling for sivile kontaktpersoner: lønnsoppgjør, arbeidstid og ivaretagelse av medlemmene

2024 Sivile kontaktpersoner april

– Det har vært en veldig bra samling med mye godt faglig innhold. Politiets Fellesforbund skal være den beste fagforeningen for alle ansatte i politiet, sier Øyunn Myklestul-Jensen, leder av sivilutvalget.

Det er viktig for Politiets Fellesforbund å sørge for ivaretagelse av samtlige ansatte i politiet, og lokallagene har en sivil kontaktperson. Disse har jevnlig samlinger, blant annet denne uka, hvor hvert lokallag hadde anledning til å stille med to deltakere.

Blant det som stod på programmet var psykolog Marcus Resch Ånestad, som snakket om tema som selvivaretakelse, grensesetting, forventningsstyring og kommunikasjon i rollen som tillitsvalgt.

– Dette ble godt tatt imot og gir en god styrke til jobben de sivile kontaktpersonene gjør i eget lokallag, sier Myklestul-Jensen.

Lønn og arbeidstid

En stor del av samlingen har vært årets hovedtariffoppgjør ved forhandlingssjef Roar Fosse, og ikke minst fleksitidsavtalen, arbeidstid og gjennomsnittsberegning ved forbundssekretær Marit Salater Rotmo.

– Det å ha kunnskap om arbeidstidsordningen i politiet for de sivile gruppene er viktig for å vite hva som gjelder og ikke gjelder i arbeidshverdagen. Spesielt i forhold til rettigheter, plikter og regelverk. Av den grunn har de sivile kontaktpersonene fått en gjennomgang av hva som regulerer arbeidstid i politiet, sier Myklestul-Jensen.

Det ble også satt av tid til statusoppdatering rundt OU-prosess for ivaretakelse av medlemmer.

– Det vil fra OU-gruppen bli foreslått endringer for å sikre at alle Politiets Fellesforbunds medlemmer blir ivaretatt best mulig, uavhengig av utdanningsbakgrunn og stillingskategori. De sivile kontaktpersonene har fått lik gjennomgang fra OU-gruppen som lokallagslederne tidligere har fått, og det er viktig at de deltar i arbeidet videre lokalt frem mot lokallagsledersamling i juni, sier hun.

Lokallagslederperspektivet

Siste dag av samlingen holdt lokallagsleder i PF Sør-Øst, Jon Torp, foredrag om en lokallagsleders perspektiv på ivaretakelse av sivile medlemmer.

– Det var veldig nyttig å høre mer om dette, og særlig om hvordan PF Sør-Øst har hatt fokus på ikke å dele medlemmer inn i kategorier, men heller hvordan alle medlemmene best mulig kan ivaretas gjennom tillitsvalgtapparatet. Politiets Fellesforbund er en fagforening for alle ansatte i norsk politi. Det må det ikke være tvil om, slår lederen av sivilutvalget fast.

Andre temaer på samlingen har vært verving og medlemspleie.

– Det har vært en engasjert gjeng og mye god nettverksbygging og erfaringsutveksling. Det er gøy å se at det var flere nye deltakere som også aktivt deltok i debattene, forteller sivilutvalgslederen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Wenchelen Jenssen

– Slike samlinger gir oss som sivile kontaktpersoner faglig påfyll i rollen som tillitsvalgt, sier Wenchelen Jenssen, sivil kontaktperson i PF PU.

Faglig påfyll og nettverksbygging

Sivil kontaktperson i PF PU, Wenchelen Jenssen, var en av de som deltok under samlingen.

– Nok en gang har jeg fått anledning til å delta på en veldig bra samling i PF-regi med mange høyaktuelle temaer og diskusjoner. Slike samlinger gir oss som sivile kontaktpersoner faglig påfyll i rollen som tillitsvalgt, og ikke minst mulighet for kunnskapsdeling og nettverksbygging på tvers av lokallag. Dette gir styrke i arbeidet for våre medlemmer. Dette er spesielt viktig i den tiden vi står i, og for å ivareta mangfoldet og få forståelse av helheten i vår medlemsmasse, sier Jenssen.