Snakk trygt, takk for at du sier ifra!

Sigve Bolstad og Rikke Hallgren

Forbundsleder Sigve Bolstad og leder av likestillings- og mangfoldsutvalget, Rikke Hallgren

Hva gjør du og hvordan reagerer du hvis du eller en annen blir utsatt for trakassering i fagforeningskollektivet? Tør å si ifra!

Politiets Fellesforbund sparker nå i gang holdningskampanjen «Snakk trygt, takk for at du sier ifra» for sine tillitsvalgte. Kampanjen skal være med å øke bevisstheten, men også forebygge og forhindre at vi innad i vår organisasjon utsettes for trakassering og uønskede hendelser.

– Politiets Fellesforbund skal være en trygg, god og ansvarlig fagforening som tar vare på sine tillitsvalgte og medlemmer. Vi ønsker å ha en åpen, inkluderende og raus kultur som ikke aksepterer trakassering, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Sammen med Rikke Hallgren, leder av likestillings- og mangfoldsutvalget, inviterer han samtlige tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund til webinar 30. april.

– Vi lover to timer med masse faglig påfyll, konkrete tips om hvordan du skal opptre og bistå i en vanskelig situasjon. I tillegg kommer Tusvik og Tønne og gir sitt skråblikk på et alvorlig tema. Meld deg på via Min side innen 22. april, oppfordrer Hallgren entusiastisk. Alle som melder seg på får en overraskelse i posten.

Det er Rikke Hallgren og resten av likestillings- og mangfoldsutvalget som har stått i bresjen for denne kampanjen.

– Trakassering har vært et brennhett tema det siste året. Det skulle bare mangle om vi ikke innad i vår egen fagforening også skulle ha et bevisst forhold til dette. Nå setter vi temaet på dagsorden på webinaret og i mange ulike sammenhenger fremover, sier utvalgslederen.

Et lederansvar

Sigve Bolstad påpeker at det å forebygge seksuell trakassering og trakassering generelt er i all hovedsak et lederansvar.

– Det er helt klart et lederansvar, men skal vi få bukt med denne ukulturen og få til en solid holdningsendring, så må vi alle ta i et skikkelig tak. Vi som fagforening skal gå foran som et godt forbilde. Vi skal ha en sunn og ryddig fagforeningskultur med et konstruktivt ytringsklima, sier Bolstad.

– Dette er ikke bare en kampanje, men et kontinuerlig arbeid som vi må ha fokus på absolutt hele tiden. Vi er hverandres arbeidsmiljø, legger Rikke Hallgren til.