Viktige gjennomslag i den nye regjeringsplattformen

Sigve Bolstad #25

– Vi har fått mange gjennomslag i den nye regjeringsplattformen. Dette vil bidra til å løfte norsk politi, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Han mener plattformen gir håp om at man nå skal få innfridd politireformens viktigste intensjon: et nærpoliti som er til stede der befolkningen bor.

– Man skal nå evaluere effektene av nærpolitireformen og etter hvert legge frem en konkret plan for å styrke politiets tilstedeværelse i hele landet, blant annet mer ressurser til politidistriktene og økt grunnbemanning. Dette er et viktig gjennomslag for oss, sier Bolstad.

Vil gjennomgå Politidirektoratet

Et annet viktig punkt som Politiets Fellesforbund har spilt inn til ny regjeringsplattform er gjennomgang av Politidirektoratet. Det samme ønsker den påtroppende regjeringen.

– Vi gikk ut tidligere i høst og krevde en gjennomgang av Politidirektoratets rolle, som ser på hva direktoratet var ment å skulle bli og hva det i dag er blitt til. På det grunnlag kan vi så utvikle norsk politi videre, til det beste for både ansatte og befolkning, sier Sigve Bolstad.

Han påpeker at dette ikke handler om noen nedleggelse.

– Det er utrolig mange dyktige ledere og medarbeidere i Politidirektoratet, med bred kunnskap og kompetanse om norsk politi, som jobber og står på for å gjøre etaten bedre, sier forbundslederen.

Vil styrke etterforskningsfaget videre

Bolstad er også meget fornøyd med at den nye regjeringen viderefører satsningen på etterforskningsløftet, styrker kapasiteten til å kjempe mot cyberkriminalitet og at arbeidet med kultur og ledelse i politiet skal styrkes.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Notatblokk 3

– Når det gjelder etterforskningsløftet, så er det en sak vi har jobbet med over flere år. Allerede i 2019 ble Politiets Fellesforbund lyttet til og regjeringen bevilget 83 millioner kroner over statsbudsjettet i 2020. I høst omdisponerte Politidirektoratet ytterligere 83 millioner kroner. Vi er glade for at den nye regjeringen også ser viktigheten av å rekruttere og beholde viktig kompetanse i etterforskningsfeltet, sier Sigve Bolstad.

Viktig pensjonsendring

Et annet meget viktig gjennomslag er at den nye regjeringen lover å reversere lovendringen som fjerner plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense.

– I 2018 forhandlet partene frem en ny avtale om offentlig tjenestepensjon. I den avtalen var man enige om alt som skulle skje med særaldersgrensene, skulle skje i videre forhandlinger. Når stortinget i sommer fjernet plikten til å fratre mente vi at dette var et klart brudd i avtalen. Derfor er det svært gledelig at regjeringen nå lover å gjenoppta forhandlinger med partene om pensjon for særaldersgrenser i staten, sier forbundslederen.

Flere saker gjenstår

Selv om Politiets Fellesforbund har fått gjennomslag i flere viktige saker er det fortsatt flere saker som gjenstår.

– Gjennom tett politisk arbeid med blant annet programpakken har vi fått gjennomslag for flere punkter i de to regjeringspartienes partiprogrammer, som de har valgt å ikke ta med videre i regjeringsplattformen. Deriblant å få på plass et nasjonalt varslingsombud for å sikre et godt og trygt varslervern og å sikre politiansatte identitetsskjerming under tjenesteøvelsen gjennom lovendring, sier Bolstad.

Han ser nå frem til et godt samarbeid og en god dialog med den nye regjeringen.

– Våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave. Vårt fokus er hele tiden hvordan vi kan gjøre arbeidshverdagen til medlemmene våre bedre. Vi kommer derfor til å fortsette å jobbe opp mot den nye regjeringen og Stortinget for å sikre at de leverer på punktene i plattformen, og for å skape gjennomslag for våre saker som ikke er nevnt i denne omgangen, avslutter Sigve Bolstad.