Studentene møtte statsministeren

Stokkedal Store

Alexander Stokkedal - leder av politistudentene - har møtt statsminister Jonas Gahr Støre.

PF Politistudentene ved leder Alexander Stokkedal møtte nylig statsminister Jonas Gahr Støre. I samtalen med regjeringssjefen tok Stokkedal opp tre viktige hovedpunkter.

– Jeg synes at det ble et nyttig møte. Jeg opplevde at statsministeren var lydhør og oppriktig interessert. Jeg la vekt på tre hovedpunkter, sier Alexander Stokkedal:

  • Antallet politistudenter som tas opp til studiet på Politihøgskolen er politisk bestemt. Det bør ligge et faglig grunnlag til grunn for tallet politistudenter som utdannes, samtidig som at det MÅ være fast jobb til dem som velger å ta utdanningen. Både for å sikre en godt forankret totalberedskap og trygghet for borgerne.
  • Prosessen til pengene fra statsbudsjettet til distriktene bør bli forandret, for å skape forutsigbarhet og reelle fremtidsrettede mål for politietaten.
  • Det bør utarbeides en rapport som legger en 10-20 års plan for politiet, på lik linje som forsvarskommisjonen la frem i mai 2023. I den bør det ses på hvilke mulige beredskaps- og etterforsknings-prioriteringer og veivalg som må tas for å best ivareta norsk rettsikkerhet, beredskap og et politi som skaper trygghet og tillit hos borgerne.

Viktig å møte politikerne

Lederen for PF Politistudentene fortsetter:

– De tre punktene la jeg fram muntlig, men i forkant hadde jeg sendt ham et mer fyldig dokument som utdypet en del av de områdene vi snakket om. Jeg synes at det er en av mine viktigste oppgaver som tillitsvalgt: Å møte politikerne – beslutningstakerne - og få dem interessert og engasjert. Alt i alt følte jeg at det ble et nyttig møte med statsministeren. Så får vi bare håpe at han lander på de samme vurderingene som oss, sier Alexander Stokkedal.