Tett på digitalt

Unn Alma Skatvold og Sigve Bolstad

Unn Alma Skatvold, nestleder, og Sigve Bolstad, forbundsleder, under lokallagsledersamling.

– Den krevende koronasituasjonen er en belastning for fagforeningsarbeidet. Vi har mistet vårt viktigste verktøy, det å treffe de tillitsvalgte og ikke minst medlemmene våre, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

23. til 25. mars var Politiets Fellesforbund sine lokallagsledere samlet digitalt. Ledelse i en krevende hverdag var et av temaene.

– Våre topptillitsvalgte er i en spesiell situasjon. Det kan fort bli ensomt på toppen i disse covid-19-tider. Medlemsundersøkelsen vi gjennomførte i Politiets Fellesforbund i 2018 viste at medlemmene våre har høye forventninger om lokal tilstedeværelse. Det gjør det svært vanskelig nå. Vi har mistet vårt viktigste verktøy, det å treffe medlemmene våre og de tillitsvalgte ute der de er, sier Bolstad.

Han gleder seg sammen med de topptillitsvalgte til at samfunnet åpner opp og at hverdagen blir litt mer normal igjen.

– Korona utfordrer måten vi jobber på. Landsmøtet vårt er utsatt, flere lokallag har utsatt sine årsmøter, medlemsmøter skjer digitalt og praten ved kaffemaskinen er borte. Møtepunktene er begrenset, og de betydningsfulle mellommenneskelige møtene får vi ikke til like godt digitalt som fysisk. Nå ser vi vi virkelig frem til å treffe både tillitsvalgte og medlemmene våre igjen, sier forbundslederen.

Arbeidet fortsetter

Selv om koronasituasjonen pågår for fullt er det ikke stillstand i det strategiske arbeidet i fagforeningen. Fremtidens politi, politiprofesjon og utdanningsløp var de faglige temaene på lokallagsledersamlingen.

– Politiets Fellesforbund har et målbilde når det gjelder fremtidens politi. Vi har i den anledning levert en rekke høringssvar på flere områder. På samlingen hadde vi en svært god debatt om politiprofesjon og utdanningsløpet. Nå er det på tide å spisse budskapet og sette agenda. Våre dyktige lokallagsledere er tett på med sine respektive lokallag. Det er viktig og spesielt viktig i disse koronatider, avslutter Sigve Bolstad.