Samhold er vår styrke, også digitalt

Sigve Bolstad #10

26. til 28. januar var topptillitsvalgte i Politiets Fellesforbund samlet til sin årlige strategisamling i januar. – Det er en krevende tid for alle. Desto viktigere er det å møtes og ta en fot i bakken, selv om det kun er digitalt, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Strategisk prioriteringsarbeid, stillingskodesaken, resultatavtaler og budsjett var hovedtemaet for denne lokallagsledersamlingen.

– Vårt strategiske prioriteringsarbeid har definitivt blitt påvirket av pandemien. Å samle sammen våre topptillitsvalgte for noen dager hvor vi kan stoppe opp litt, gjøre noen vurderinger, reflektere, dele erfaringer og ikke minst diskutere hvilken retning vi skal gå videre – det er svært nyttig og ikke minst nødvendig, sier Bolstad.

Hovedverneombudet i politi- og lensmannsetaten, Audun Buseth, og varahovedverneombud Lars Olav Melkild holdt også et viktig innlegg på samlingen, hvor de blant annet var innom den uvurderlige innsatsen politiansatte utførte etter skredet i Gjerdrum. Andre aktuelle tema var viktigheten av at politiet nå er bevæpnet, oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen vedrørende seksuell trakassering og ikke minst den tøffe situasjonen med covid-19.

Trygghet i en urolig tid

Forbundslederen er stolt over hvordan de tillitsvalgte har håndtert den vanskelige koronasituasjonen.

– Vi tar ikke pause fra fagforeningsarbeidet selv om det er korona. Snarere tvert imot. Det er mange som ser viktigheten av å være medlem av en fagforening i krisetid. Vi har dyktige og engasjerte tillitsvalgte i alle ledd som jobber kontinuerlig for å sikre våre medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår, sier Sigve Bolstad.

Han gleder seg til han får anledning til å treffe både tillitsvalgte og medlemmer fysisk igjen.

– Pandemien har tvunget oss til å tenke både nytt og annerledes. Men koronasituasjonen drar ut i tid og tærer på for alle. Det er krevende å være tillitsvalgt og ikke ha muligheten til å være så tett på medlemmene som vi kunne ønske. Etter en heldigital hverdag blir det fint å kunne reise ut og kjenne litt på pulsen i lokallagene igjen, avslutter Sigve Bolstad.