Vellykket regnskapssamling

Kassererkurs2

En meget engasjert gruppe deltok på regnskapssamling i regi av Politiets Fellesforbund.

I uke 16 hadde Politiets Fellesforbund samlet en rekke av kassererne i lokallagene til kurs i Strømstad. På agendaen stod både opplæring i regnskapsprogram, pensjonsordning og praktisk bruk av regnskapsverktøyene.

– Hovedfokuset med samlingen var å gi alle deltagerne kjennskap til regnskapsprogrammet Visma e-Accounting, informasjon om kollektiv pensjonsordning i Storebrand, samt frister og regler knyttet til innberetning, reiseregninger, lønn og honorarer. Det var en god miks av teoretisk opplæring, praktisk trening og friske diskusjoner, sier Rebecca Jacobsen. Hun er lønns- og regnskapsmedarbeider i Politiets Fellesforbund.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Kassererkurs

En glad gjeng etter endt kurs.

Grundig gjennomgang

Stian Sundtjønn fra Visma var på plass for å lære opp kursdeltagerne til å ta i bruk de mange nyttige verktøyene som finnes i Visma e-Accounting, mens Ann-Mari Bjerke var på plass fra Storebrand for å opplyse om pensjonsordningen i Storebrand.

Rebecca Jacobsen fikk inntrykk av at både den teoretiske og praktiske delen av kurset var svært nyttig for kursdeltagerne.

– Det var en svært lærevillig og engasjert gjeng som var samlet, og jeg er sikker på at de er godt rustet for å gjøre en kjempejobb som kasserere ute i lokallagene. Vi hadde dessuten med tre nye kasserere som deltok for første gang. Tilbakemeldingene var at man allerede nå ser fram til neste samling, så jeg føler at opplegget var svært nyttig og vellykket, sier Rebecca Jacobsen, som selv holdt foredrag om refusjonskrav og OU-midler (opplærings- og utviklingstiltaksmidler som en andel av lønnsmassen i staten).