Vellykket kurs for kvinnelige tillitsvalgte

Ringnes7

Tech-gründer Isabelle Ringnes var en av dem som holdt foredrag.

I forrige uke var det kurs for kvinnelige tillitsvalgte – med åtte ulike foredragsholdere og kursansvarlig Marit Salater Rotmo som arrangør. – Det er morsomt å se hvor sammensveiset kursdeltagerne blir på kort tid. Nettverk bygges, og jeg håper virkelig at de får påfyll av motivasjon og engasjement i det videre arbeidet som tillitsvalgt, sier Marit Salater Rotmo, opplæringsansvarlig i Politiets Fellesforbund.

Kurset strakk seg over tre dager, og det var både interne og eksterne foredragsholdere. Forbundsleder Unn Alma Skatvold, generalsekretær Per Erik Ommundsen, forbundssekretær Kari Anne Kristiansen og politisk rådgiver Erik Sandsmark Idsøe representerte forbundskontoret med hvert sitt foredrag, mens Fawsi Adem fra Handel og Kontor Norge, likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, tech-gründer Isabelle Ringnes og lufthavndirektør Marit Helen Stigen var eksterne foredragsholdere:

– Det var morsomt å registrere hvor ydmyke de forskjellige foredragsholderne var i forhold til egen karriere. Den røde tråden var at tilfeldigheter ofte hadde hatt avgjørende betydning. Og at de alle hadde hatt ledere og kollegaer rundt seg som hadde «sett dem» og hatt troen. Betydningen av å pushe hverandre og støtte hverandre kom tydelig fram, sier Marit Salater Rotmo.

Nettverk er viktig

Politiets Fellesforbund har fått mye ros for sine varierte kurs. Marit Salater Rotmo er ikke i tvil om at det er viktig for tillitsvalgte å komme seg på kurs:

– Man får faglig påfyll, og man får innsikt i hvilke saker som er i vinden og hva som prioriteres sentralt. Videre skapes nettverk, og det er viktig når man tenker egen karriere. Det å ha mennesker man har tillit til rundt seg, er ofte avgjørende for hvilke veivalg man tar, fortsetter hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Hanne Opseth

– Kurset var meget motiverende og lærerikt, sier Hanne Opseth fra PF Innlandet.

– Meget motiverende

Hanne Opseth fra PF Innlandet var en av dem som var på kurs for kvinnelige tillitsvalgte. Hun fullroser kursene i PF-regi:

– Det er veldig motiverende å høre andres historier. Særlig Unn Alma Skatvold og Per Erik Ommundsens foredrag var veldig personlige og hadde en ekstra menneskelig touch. Jeg har vært tillitsvalgt siden 2018 og synes at det er veldig meningsfullt.

Hun medgir at det kan bli mye ekstraarbeid:

– I perioder kan det ta mye tid å være tillitsvalgt, men det gir mye tilbake å representere flotte kollegaer i ofte vanskelige saker. Jeg kommer til å stille meg til disposisjon som tillitsvalgt også i tiden fremover. Og man må ikke være engstelig for ikke å strekke til. Jeg husker at jeg på mitt første IDF-møte (informasjon, forhandling og drøfting mellom arbeidsgiver og arbeidstakere) knapt forstod noen ting av hva som ble sagt, men man lærer fort!

Hanne Opseth er klar på at kursene til Politiets Fellesforbund er en viktig arena for kompetansepåfyll:

– Nå er jeg snart klar for nytt kurs i PF-regi. I juni skal jeg gjennomføre modul 4-kurset til Politiets Fellesforbund. Jeg gleder meg allerede, for man lærer mye og blir kjent med andre tillitsvalgte på tvers av arbeidsområder, sier seniorkonsulenten fra seksjon pass/ID hos felles enhet for utlending og forvaltning i Innlandet politidistrikt.