– Vi skal ha en åpen, inkluderende og raus kultur

Hallgren, Melkild og Bolstad under webinar om holdningskampanje

F.v.: Rikke Hallgren, leder av likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund; Lars Olav Melkild, varahovedverneombud i politi- og lensmannsetaten; og Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, under webinar om holdningskampanjen «Snakk trygt, takk for at du sier ifra».

Politiets Fellesforbund er nå i gang med holdningskampanjen «Snakk trygt, takk for at du sier ifra». Over 300 tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund deltok på lanseringen.

Kampanjen skal være med på å øke bevisstheten om, forebygge og forhindre at vi innad i vår organisasjon utsettes for trakassering og uønskede hendelser.

– Politiets Fellesforbund skal være en trygg, god og ansvarlig fagforening som tar vare på sine tillitsvalgte og medlemmer. Vi ønsker å ha en åpen, inkluderende og raus kultur som ikke aksepterer trakassering, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Webinaret som satte i gang kampanjen ble ledet av Rikke Hallgren, leder av likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund. Det er utvalget som står i bresjen for kampanjen.

– Dette var to timer med faglig påfyll, konkrete tips om hvordan du skal opptre og bistå i en vanskelig situasjon. Trakassering har vært et brennhett tema det siste året. Også innad i vår egen fagforening må vi jobbe med dette, sier Hallgren.

Tusvik og Tønne delte erfaringer

Komikerne Sigrid Tusvik og Lisa Tønne ga under webinaret et skråblikk på et alvorlig tema, og fortalte om egne opplevelser og håndteringen av dem. De trakk også fram hvordan man lett kan «le seg ut av situasjoner» der hvor man egentlig burde si ifra om ufin oppførsel og trakassering.

Karin Aslaksen, HR-direktør i Politidirektoratet, fortalte om politiets siste arbeidsmiljøundersøkelse, som viste at 6,6 prosent har vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året, og oppfølgingen av denne. Da undersøkelsen ble lagt fram var Politiets Fellesforbund tydelige på at det er triste og bekymringsfulle funn, og at det er behov for et felles løft for å rydde opp i det.

Aslaksen trakk fram at navnet på kampanjen er en god invitasjon til å senke terskelen for å si ifra, og poengterte at det er viktig å si ifra om det som kan oppleves som små saker før de vokser seg til konflikter som kan ende i store, tunge varslingssaker.

Endringer på gang

Nasim Mehr, mangfoldsrådgiver ved Oslo politidistrikt, la vekt på at om vi skal få til endringer må det snakkes om det og skapes bevissthet om hvordan vi skal oppføre oss. Utsagn som at «det må du tåle» og «sånn har det alltid vært» unnskylder ikke trakassering og dårlig oppførsel. Samtidig må folk få mulighet til å lære og endre seg, understreket Mehr.

(Saken fortsetter under bildet)

Tusvik og Tønne under webinar om holdningskampanje

Lisa Tønne (t.v.) og Sigrid Tusvik under webinaret om holdningskampanjen «Snakk trygt, takk for at du sier ifra».

Lars Olav Melkild, varahovedverneombud i politi- og lensmannsetaten, fortalte at arbeidet som fagforeninger og de tillitsvalgte gjør i det daglige bygger opp under et godt arbeidsmiljø, og skaper fellesskap og tilhørighet. Det er viktig med et godt ytringsklima hvor alle føler det er greit å si ifra, var den tydelige beskjeden fra Melkild.

Sterk kulturbærer

– Dette er ikke bare en kampanje, men et kontinuerlig arbeid som vi må ha med oss hele tiden. Vi er hverandres arbeidsmiljø, sier Rikke Hallgren.

Sigve Bolstad trakk fram Politiets Fellesforbunds viktige rolle i å være en sterk kulturbærer.

– Å forebygge og håndtere trakassering på arbeidsplassen er et lederansvar, men vi må alle ta i et skikkelig tak om vi skal få bukt med ukultur og få til solide holdningsendringer. Som fagforening skal vi gå foran som et godt forbilde, med en sunn og ryddig fagforeningskultur med konstruktivt ytringsklima, sier Bolstad.

Han trekker fram at gjennom å jobbe sammen kan alle bidra til å få til ønskede endringer, hvor det er trygt å jobbe i etaten og å være med i Politiets Fellesforbund.

– «Din sak er min sak, min sak er din sak.» Det er det vi må jobbe etter for å skape en inkluderende fagforening med sterkt fellesskap og trygghet for alle, sier Bolstad.

FAKTA

  • Likestillings- og diskrimineringsloven definerer trakassering som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende», mens med seksuell trakassering menes «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom».