Viktig samling for PF Ung

PF Ung

PF Ung var samlet på hovedkontoret i Politiets Fellesforbund denne uka.

Denne uken har representanter for PF Ung fått faglig påfyll på forbundskontoret. På agendaen stod viktige emner som likestilling, mangfold, arbeidsavtaler og pensjon.

Representanter for PF Ung fra store deler av landet var mandag og tirsdag denne uken samlet i Politiets Fellesforbunds lokaler.

Der fikk de en grundig innføring i å være på vakt når det gjelder arbeidsavtaler. Bente Elisabeth Bugge fra Politiets Fellesforbund viste til at arbeidsavtalene i politiet i mange tilfeller er svært mangelfulle og ofte i strid med arbeidsmiljøloven.

Ørjan Hjortland sørget for at PF Ung-medlemmene fikk seg en vekker da han lot Jens Martin Foss fra Statens Pensjonskasse orienterte om pensjon og hvor viktig det vil være for den enkelte å komme i gang med en privat sparing for å planlegge pensjonstilværelsen. Foss redegjorde også for mulighetene til å søke om lån gjennom Statens Pensjonskasse når man er medlem av Politiets Fellesforbund.

Kari Anne Kristiansen fra Politiets Fellesforbund hadde en økt hvor hun understreket viktigheten av likestilling og mangfold i politietaten og kom med både en aktuell statusrapport og hvilket mulighetsrom som finnes.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Fintland2 PF Ung

Martin Fintland fra Narvik var en av deltagerne.

Martin Fintland fra PF Ung Nordland var en av deltagerne. Han syntes at det hadde vært svært nyttige dager sammen med andre PF-medlemmer i samme situasjon:

– PF Ung er under oppbygging, og vi er inne i en spennende fase. Selv er jeg 3. vara til styret i PF Nordland, men jeg har tillitserfaring siden jeg var styremedlem i PF Nordland i fjor, forteller han.

Selv er han inne i sitt tredje år som politi, etter å ha gått ut Politihøgskolen i 2019.

– Jeg jobber operativ utlending og grensekontroll i Narvik og går turnus. Jeg har en svært variert arbeidshverdag med alt fra å kontrollere yttergrenser til å pågripe personer som oppholder seg ulovlig i landet. Jeg oppfatter det som svært meningsfullt å være politi og har ikke angret en eneste dag på yrkesvalget, sier Fintland.

God agenda

Martin Fintland satte stor pris på samlingen på forbundskontoret. Han mener slike samlinger er av stor verdi:

– Vi treffer PF Ung-medlemmer fra store deler av landet. Man deler erfaringer og bygger nettverk. Det er viktig. Og så synes jeg at agendaen var svært relevant. Arbeidsavtaler, pensjon og likestilling og mangfold er områder som treffer PF Ung, mener Fintland.

Han underbygger dette med egne erfaringer:

– Etter at jeg var ferdig utdannet politi, så opplevde jeg selv ni måneder med usikkerhet – med vikariater fra måned til måned. Forutsigbarhet er viktig, og derfor er det nyttig å lære seg hvilket regelverk som gjelder og hva man har krav på. Under punktet arbeidsavtaler gikk Bente Elisabeth Bugge gjennom aktuelle og gjeldende arbeidsavtaler og satte dem opp mot hva som står i arbeidsmiljøloven. Det ble en aha-opplevelse som viser meg at det er viktig å lese seg opp og være klar over hvilke plikter, men også rettigheter man har som ansatt i politiet, sier Martin Fintland.

Langt fram, men likevel viktig

Pensjon er på dagsorden i Politiets Fellesforbund for tiden. Særaldersgrensen er under press, og pensjonsytelsene ligger an til å bli dårligere. Martin Fintland ønsker å bidra til å spre det budskapet som kom fram under økten med Statens Pensjonskasse:

– Det ble tydelig i hvert fall for oss kursmedlemmene at vi allerede nå bør ha fokus på pensjon. Selv om det er mange år til vi skal gå av med pensjon, så bør vi allerede nå planlegge for den perioden ved å starte egen sparing. Infoen om pensjon var meget nyttig og noe jeg vil forsøke å spre til alle jeg kjenner i min aldersgruppe, sier bergenseren som nå altså er bosatt og jobber i Narvik.

Likestilling og mangfold

Kari Anne Kristiansen kom inn på ulike aspekter knyttet til likestilling og mangfold. Akkurat dette emnet er Martin Fintland ekstra godt kjent med:

– Jeg var likestilling- og mangfoldskontakt da jeg var styremedlem i PF Nordland. Det er et meget viktig område som fortjener ressurser og oppmerksomhet. Når det gjelder for eksempel opptak til Politihøgskolen, så er det jo en del fysiske krav som skal oppfylles. Det kan være vrient å få inn elever med for eksempel funksjonsnedsettelser, men innenfor sivilt ansatte i politiet er det helt annerledes. Her burde det være langt større muligheter for å rekruttere bredere. Dette er noe jeg brenner for. Det gjelder å se etter mulighetene hos folk – ikke begrensningene, sier Martin Fintland.

På spørsmål om han kommer til å fortsette å ta på seg tillitsverv, kommer svaret kjapt:

– Ja. I hvert fall for meg har det vært svært nyttig å ta på seg tillitsverv. Det er mye sannhet i begrepet «kunnskap er makt». Så er det jo slik at å ha tillitsverv tar mye tid. Jeg har kjæreste og er i etableringsfasen, så jeg må prioritere tiden min riktig, men livet med tillitsverv har absolutt gitt mersmak, sier Martin Fintland.

– Positiv gjeng

Forbundsnestleder Ørjan Hjortland hadde ansvaret for samlingen med PF Ung. Han er svært glad for at det nå satses ekstra på den yngste delen av medlemsmassen i Politiets Fellesforbund:

– Det er viktig for oss å få fram hva som opptar våre yngste medlemmer. Vi må sørge for å ha perspektiver og prioriteringer som ivaretar alle de ulike delene av medlemsmassen i Politiets Fellesforbund. Det var en svært positiv og lærevillig gruppe fra PF Ung som møttes nå. Jeg håper de sprer gløden og kunnskapen når de kommer tilbake til der de er til daglig. Jeg er godt fornøyd med disse dagene, sier Ørjan Hjortland.