Statsbudsjettet 2021:

189 nye millioner til politiet kommer godt med

Sigve Bolstad #10

Enigheten om statsbudsjettet for 2021 styrker politiet med totalt 189 millioner. – Dette er gode nyheter. Det vil bidra til trygghet for befolkningen og til at politiet kan levere på samfunnsoppdraget, sier Sigve Bolstad.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ble tirsdag enige med Fremskrittspartiet om statsbudsjettet for 2021.

– Det viktigste for Politiets Fellesforbund i dette budsjettarbeidet har vært å beholde politibudsjettet regjeringen la opp til. Med de endringene flertallspartiene nå er enige om, blir budsjettet enda bedre for politi- og lensmannsetaten, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Budsjettforliket innebærer 189 millioner mer til politiet i 2021 sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Her ligger det inne 100 millioner til styrking av politidistriktene, for økt tilstedeværelse og flere patruljer; 60 millioner til tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet; tolv millioner til dyrepoliti i alle politidistrikt; og sju millioner til DNA-analyselaboratorium ved Rettsgenetisk Senter (RGS) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. I tillegg bevilges det 10 millioner til forprosjekt for bygging av felles norsk-svensk grensestasjon på Magnormoen.

Det kan også nevnes at domstolene styrkes med 40 millioner, med 15 millioner til bemanning og 25 millioner til utstyr for lyd- og bildeopptak i rettssalene.

Vil bidra til å skape trygghet

– Vi merker oss spesielt midlene som skal gå til politidistriktene for å øke tilstedeværelsen og ha flere patruljer. Å skape trygghet der folk bor og ferdes i det daglige er avgjørende for å lykkes med nærpolitireformen. I tillegg er ekstra tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet et viktig bidrag for å skape tryggere lokalsamfunn, sier Bolstad.

Bevilgningsøkningen til politidistriktene er også positiv for å bidra til å redusere det merforbruket politidistriktene har rapportert. Så langt i 2020 er det på cirka 120 millioner kroner, og det må distriktene ta med seg inn i 2021-budsjettet. At det tildeles ytterligere midler neste år vil øke sannsynligheten for at distriktene kan opprettholde bemanningen i 2021.

Økt oppmerksomhet rettet mot ungdoms- og gjengkriminalitet vil bidra til å møte de utfordringene politidistriktene møter. Dette er ikke bare et Oslo-problem, og ser ut til å være et økende problem også i de andre politidistriktene. Blant annet har man nylige eksempler på ran begått av svært unge mennesker i Sør-Vest politidistrikt.

Økt DNA-kapasitet er svært viktig for å bidra til effektivisering i etterforskningen og straffesaksavviklingen.

– Når man da i tillegg tar med seg alle de gode satsingene som allerede lå inne i budsjettforslaget, blir summen svært god for norsk politi i 2021, sier en fornøyd forbundsleder.