30 nye påtalestillinger

Sigve Bolstad lokallalgsledersamling juni 2020

I supplerende tildelingsbrev ble politi- og lensmannsetaten tildelt 13 millioner kroner for å øke kapasiteten til påtalemyndigheten i politiet. Disse pengene skal brukes til 30 nye påtalestillinger.

Håndtering og forebygging av restanser er hovedformålet med stillingene. Som følge av koronapandemien har det oppstått lav kapasitet i domstolene og det er derfor viktig med en styrking i politiet. Stillingene er midlertidige og skal i første omgang vare ute året, med mindre midlene blir videreført.

– Politiets Fellesforbund ønsker at disse stillingene skal bli omgjort til faste stillinger, da behovet ikke vil forsvinne ved utgangen av året. Midlene er viktige og kjærkomne. Våre medlemmer og de ansatte står i en krevende situasjon med høyt arbeidspress. Vi håper derfor det vil bli en forlengelse av bevilgningene, slik at disse stillingene kan forbli i etaten, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Viktig med god prosess

Påtalestillingene skal fordeles på politidistriktene, og Politiets Fellesforbund mener det er viktig at stillingene fordeles med en god grunntildeling, da alle politidistriktene er rammet av pandemien av ulikt omfang.

Det er også viktig for forbundet at distriktene får tidsramme i ansettelsesprosessen som sikrer en god og tilstrekkelig rekruttering- og ansettelsesprosess.

– På samme måte som med pålegget om oppbemanning til 2 politibetjenter per 1000 innbygger må det sikres tid for at distriktene og de lokale partene våre får mulighet til en god forhandlingsprosess med hvor disse stillingene skal plasseres. Hovedavtalen må overholdes, sier Bolstad.