– De nye stillingene hos namsmannen må bli faste

Sigve Bolstad #05

Det kommer penger til 45 midlertidige stillinger hos namsmannen. – Behovet her er ikke midlertidig. Stillingene trengs også i 2021, og må derfor bli faste, sier Sigve Bolstad.

I revidert nasjonalbudsjett varslet regjeringen midler til å midlertidig ansette 45 ekstra stillinger i politiet innenfor sivil rettspleie, fra august og ut 2020. Politiets Fellesforbund mener at ekstra tildelinger innenfor sivil rettspleie må gjøres til faste stillinger.

– Dette er en viktig sak. Politi- og lensmannsetaten får, i første omgang for en begrenset periode, flere stillinger på et viktig fagområde, hvor det er stor ressursknapphet og stort press over tid. Våre medlemmer gjør en fantastisk innsats her, og det vil ikke bli mindre arbeid framover, sier Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund.

Regjeringen skriver selv at sakene hos namsmannen bør behandles raskest mulig, men at saksbehandlingstiden de siste årene har blitt kritisk høy – ca. 100 dager. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor anerkjent at namsmannen ikke har kapasitet til å behandle den antatte ekstraordinære økningen i antall saker som følge av de smittereduserende tiltakene som har vært innført. Regjeringen har derfor varslet tildeling av 17,5 millioner til 45 ekstra stillinger i 2020.

Trengs også framover

De 45 stillingene vil bli fordelt ut fra hvor mange uavsluttede saker politidistriktene har innen sivil rettspleie, i tråd med den politiske bestillingen. Dette vil hjelpe på i en presset situasjon, men Politiets Fellesforbund ser tydelig at utfordringene på dette området ikke vil gå over i år.

– Politiets Fellesforbund er tydelige på at stillingene må bli faste. Vi er glad for at Politidirektoratet ser det samme, og signalene fra politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet er at de også ser dette behovet, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund vil derfor fortsatt jobbe for at disse stillingene blir faste.

– For Politiets Fellesforbund er det viktig å være tydelig på at situasjonen innen sivil rettspleie er presset, og var det allerede før koronasituasjonen. Det trengs flere ressurser innen sivil rettspleie, ikke bare i år, men også i årene som kommer, sier Vegar Monsvoll, leder for sivilutvalget i Politiets Fellesforbund.