Kronikk:

De kriminelle nettverkene er her allerede, Støre

Unn Alma Skatvold illustrasjonsbilde politi og patruljebil

I sin tale til Arbeiderpartiets landsstyremøte 8. april uttalte statsminister Jonas Gahr Støre at regjeringen skal gjøre alt det som trengs for å bekjempe kriminelle nettverk i Norge. Det høres flott ut, men ordene følges ikke opp med handling. På Støres vakt har det blitt 537 færre politiårsverk i politidistriktene, samtidig står hundrevis av nyutdannede politifolk i arbeidsledighetskø, skriver forbundsleder Unn Alma Skatvold i denne kronikken.

Nylig la Europol frem en rapport om kriminelle nettverk. I rapporten omtales 821 nettverk, med til sammen rundt 25 000 medlemmer, som utgjør den største trusselen mot europeiske land.

Halvparten av nettverkene driver med grov narkotikakriminalitet. Resten driver med organiserte tyverier, cyberkriminalitet, menneskesmugling, prostitusjon, våpen, svindel og utpressing. Så å si samtlige driver med hvitvasking av egen aktivitet gjennom legale virksomheter.

Nettverkene opererer over landegrensene. I Europols rapport nevnes blant annet Norge i forbindelse med albanske nettverk. Disse driver profesjonelt, fra produksjon av kokain i Latin-Amerika til distribusjon og logistikk til - og innad i Europa. Ifølge Kripos er en rekke nettverk allerede etablert i Norge og disse vil fortsette å ekspandere.

Bare det siste året har offentligheten fått innsikt i noe av den aktiviteten kriminelle nettverk utfører i hele Norge. Saker fra Trondheim, Oslo, Stavanger, Moss, Lillestrøm, Kongsvinger, Vestfossen, Kvinnherad og Troms er eksempler på hvor utbredt denne typen kriminalitet er.

Statsministeren viser til at politiposter i Oslo samt en politistasjon på Magnormoen på grensen til Sverige skal bekjempe gjengkriminalitet. Det er en svært naiv tilnærming. Kriminelle nettverk er som kreft i samfunnet. Som kjent bekjempes ikke kreft med et legekontor, like lite som kriminelle nettverk bekjempes med politikontor som er åpent tre – fire timer, to til tre dager i uken.

I Sverige slo politiet alarm i flere år før politikerne våknet og tok grep. Siden 2017 har svensk politis budsjett økt med 80 prosent, og det fortsetter å øke med milliardbeløp de kommende årene. Dersom Støre-regjeringen virkelig tar folks trygghet på alvor må politiet tilføres betydelig mer ressurser. De kriminelle nettverkene er her allerede. Spørsmålet er bare hvor mange ofre våre politikere behøver før de reagerer. Dessverre ser det ut til at det må enda mer blod, vold og eksplosjoner til i Norge før regjeringen våkner.

Unn Alma Skatvold
Leder av Politiets Fellesforbund

Kronikken er publisert i Nettavisen fredag 26. april 2024.