Feiret forslaget om nytt politirolleutvalg og flerårige planer for politiet

Kakespising med opposisjonen i justiskomiteen 06.06.2024 (gruppebilde)

F.v.: Helge André Njåstad (Frp), Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), Tor André Johnsen (Frp), Andreas Sjalg Unneland (SV), Sveinung Stensland (H) og Unn Alma Skatvold (Politiets Fellesforbund).

– Jeg er svært fornøyd med at Stortinget nå vil be regjeringen om å opprette et nytt politirolleutvalg og legge til rette for flerårige planer for politiet, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund. Hun inviterte sentrale politikere fra justiskomiteen til å markere viktige gjennomslag.

– Disse sakene har vi jobbet for siden tidlig i fjor høst. Når Justis- og beredskapsdepartementet ikke har løftet dem, er det bra at Stortinget tar tak i saken, sier Skatvold.

Det var nemlig i et brev til justisministeren i september 2023 at Politiets Fellesforbund sammen med de andre organisasjonene i politiet ba om at det oppnevnes et nytt politirolleutvalg, hvor målet er en bred politisk forankring av hva politiets rolle er og skal være fremover, hvilke oppgaver politiet skal utføre og eventuelt fritas for; og om at det innføres flerårige planer for politiet, basert på politidirektørens faglige råd, og med risikovurdert ambisjonsnivå.

Dette er også et av Politiets Fellesforbunds seks politiske tiltak for trygghet i samfunnet, inn mot stortingsvalget 2025.

Ser behovet for økt forutsigbarhet for politiet

En samlet justiskomité stilte seg til slutt bak forslagene. Det ble kjent på en pressekonferanse på Stortinget tirsdag.


– Det justiskomiteen her foreslår er i tråd med innspillene fra arbeidstakerorganisasjonene. Vi er blitt lyttet til, og det er bra at Stortinget nå vil gå inn for disse forslagene. Jeg vil takke partiene for godt samarbeid, samtidig som det er gledelig at en samlet komité – inkludert regjeringspartiene – stiller seg bak forslagene. Nå må dette følges opp av regjeringen, sier Skatvold.

Hun forteller nemlig at selv om dette er et langt skritt videre, er man ikke i mål, og Politiets Fellesforbund vil holde øye med hvordan regjeringen følger opp vedtakene i praksis.

– Dette er gledelig og en veldig god start, og så vil vi kun oppnå målene om regjeringen følger opp disse vedtakene slik Stortinget ber om. Det ligger en tydelig bestilling fra Stortinget til regjeringen her, og vi vil følge med på hvordan regjeringen de håndterer dette videre, sier forbundslederen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Kakespising med opposisjonen i justiskomiteen 06.06.2024 (forbundsleder)

En fornøyd forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Feiret med kake

Politiets Fellesforbund ønsket, i forbindelse med at det også er forbundsstyremøte denne uka, å markere gjennomslaget. Derfor ble medlemmer fra justiskomiteen invitert til en markering, hvor det ble feiret med kake og utvekslet gode ord om disse forslagene.

– Det var veldig fint at politikerne fant tid og mulighet til å delta på denne markeringen. Vi er ikke i mål, men er kommet godt ut fra start og kan glede oss over positiv utvikling i en sak som vil kunne få stor betydning for norsk politi, slår Skatvold fast.

Justiskomiteens innstilling

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak:

  1. Stortinget ber regjeringen opprette et nytt politirolleutvalg hvor målet er en bred politisk forankring av hva politiets rolle er og skal være fremover, hvilke oppgaver politiet skal utføre og eventuelt fritas for.
  2. Stortinget ber regjeringen legge til rette for flerårige planer for politiet og komme tilbake i statsbudsjettet for 2025 med hvordan dette skal gjennomføres.

De fem øvrige tilrådningene og hele innstillingen finner du på Stortingets nettside her.