Justiskomiteen ber om langsiktige planer for politiet

IMG 3128

F.v.: Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), Sveinung Stensland (H), Andreas Sjalg Unneland (SV), Unn Alma Skatvold (Politiets Fellesforbund), Helge André Njåstad (Frp) og Einar Kaldhol (Parat politiet).

Stortinget ber regjeringen legge til rette for flerårige planer for politiet og komme tilbake i statsbudsjettet for 2025 med hvordan dette skal gjennomføres.

Det er en samlet justiskomite som står bak vedtaket som ble lagt frem på en pressekonferanse i dag. De ba også at det opprettes et nytt politirolleutvalg.

Politiets Fellesforbund spilte inn dette forslaget allerede i høst, men responsen hos justisministeren lot vente på seg. Forbundsleder Unn Alma Skatvold er derfor glad for at forslaget nå blir tatt tak i.

– Vi skrev, sammen med andre fagforeninger i politiet, et brev til justisminister Emilie Enger Mehl i september hvor vi foreslo et nytt politirolleutvalg og en langtidsplan for politiet. Dessverre har ikke justisministeren fulgt opp, så derfor er det flott at Stortinget nå signaliserer et ønske og behov for mer langsiktig planlegging av politiet, sier Skatvold.

Politisk programpakke

Politiets Fellesforbund har også i sin politiske programpakke for stortingsvalget 2025 et krav om at det settes ned et politirolleutvalg og at det legges til rette for mer langsiktig planlegging basert på reelle ressursbehov i politiet.

– En mer langsiktig planleggingshorisont er helt nødvendig både med tanke på forutsigbarhet for politiets ansatte, men også når det gjelder investeringer. Det har knapt blitt foretatt noen investeringer i politiet siden 2022 og vi bygger opp etterslep hver eneste dag, sier forbundslederen.

Politirolleutvalg

Norsk politi har ikke vært gjenstand for en helhetlig faglig gjennomgang på over førti år. Unn Alma Skatvold mener det er på tide å gjennomgå politiets rolle i samfunnet på nytt.

– Svært mye har endret seg i politiet og samfunnet siden forrige politiutvalg som ble nedsatt i 1976. Digitalisering, EØS og Schengenmedlemskap, to politireformer og krig i Europa er noe av det som preger politiet og har medført betydelige endringer siden forrige politirolleutvalg, sier Skatvold.

Regjeringen innrømmet i vinter at de ikke har oversikt da de satte ned en områdegjennomgang i politiet.

– Den viser at konsekvensen av både pensjonsreformen og prisvekst rammet politiet hardt og går ut over driftsbudsjettet, sier forbundslederen.

Mangler oversikt over politiets ressursbehov

Unn Alma Skatvold mener de siste årenes budsjettrunder har vist at det mangler oversikt knyttet til politiets ressursbehov.

– Tilleggsbevilgninger, revidert budsjett og saldering blir presentert som satsinger, men er i stor grad penger som allerede er bundet opp i pensjonsutgifter, IT og økte faste kostnader, sier Skatvold.

Hun peker også på den uholdbare situasjonen med over 400 ferdigutdannete politifolk som ikke har jobb i politiet.

– Straks blir de enda flere. Om to uker uteksamineres 400 nye politifolk til. Politiets Fellesforbund forventer at disse får jobb og at regjeringen følger opp med tilstrekkelige budsjettmidler for å ansette de kullene som uteksamineres fremover, avslutter forbundslederen.