Kampen mot økonomisk kriminalitet har aldri vært tøffere

Horing Justisapril2024

Nestleder Ørjan Hjortland (til venstre) presenterte Politiets Fellesforbunds høringssvar for justiskomiteen.

Politiets Fellesforbund deltok i en høring på Stortinget tirsdag angående forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Politiets Fellesforbund kunne opplyse at hele 86 prosent av de kriminelle nettverkene bruker lovlige forretningsstrukturer for å hvitvaske sin virksomhet.

Politiets Fellesforbund fikk sammen med LO, NHO og Eiendom Norge mulighet til å presentere sine høringssvar. Forbundsnestleder Ørjan Hjortland la vekt på at den organiserte kriminaliteten må ses i sammenheng:

– Det er viktig å innse at økonomisk kriminalitet omfatter et helt spekter av lovbrudd. Fra bedragerianmeldelser til skatte- og avgiftsrelaterte lovbrudd til ID-krenkelser, korrupsjon og påvirkningshandel, kreditorrelaterte lovbrudd, regnskapsovertredelser, hvitvasking og andre typer brudd på økonomisk straffelovgivning, sier Hjortland.

Kriminelle nettverk

Forbundsnestlederen kunne også opplyse om at de mest alvorlige kriminelle nettverkene i Europa teller flere enn 800 organisasjoner med rundt 25 000 medlemmer. Kriminaliteten er internasjonal og grenseoverskridende.

– Større mulighet til å utnytte forskjellige etater og aktørers kompetanse og dele opplysninger i større grad er et første steg på veien for å stå imot økonomisk kriminalitet. Og så kommer vi tilbake til at dette er et ressursspørsmål. Den siste tilgjengelige statistikken viser at antall politiårsverk har gått ned med 518 fra 1. januar 2023 til 29. april i år. Dette er dramatiske tall og går selvsagt ut over politiets mulighet til å etterforske og oppklare disse sakene. Økokrim anslår i en rapport at tapene relatert til bedragerier totalt var på mer enn 500 millioner kroner bare i 2022, sier Hjortland.

Unison enighet

Alle organisasjonene som deltok på høringen var unisone om at nå må det handles – ikke utredes.

– Både LO, NHO og Eiendom Norge var tydelige på at det må på plass regelendringer som gjør det mer effektivt å innhente og dele opplysninger både mellom offentlige instanser, men også mellom offentlige instanser og private aktører. Det ble brukt som eksempel at eiendomsmeglere i DNB ikke har lov til å sjekke hvem som står som innehaver av en konto i DNB som pengene fra en eiendomsoverdragelse skal overføres til. Samtidig er bankene pålagt å varsle Økokrim ved mistanke om ulovlige transaksjoner. Resultatet blir en strøm av unødvendige rapporteringer til Økokrim som kunne vært unngått. Dermed blir det en ineffektiv bruk av ressurser. Dette var bare et av flere eksempler som ble presentert for justiskomiteen på Stortinget, sier Ørjan Hjortland.

Veien videre

Politiets Fellesforbund har levert et grundig høringssvar og peker på en rekke tiltak for å komme videre. Ørjan Hjortland er spent på hva som nå vil skje.

– Jeg håper virkelig at politikerne tar signalet om at nå må det handles. Det finnes en rekke mulige og lovlige virkemidler som kan etableres på kort sikt. Og gevinsten for samfunnet vil være stor, understreker forbundsnestlederen.

7nhc7hwoabw HD
Se forbundsnestleder Ørjan Hjortlands innlegg i høringen

Videoklipp hentet fra Stortingets videoarkiv.