Fikk reaksjoner på Thon Hotels’ prideflaggnekt

Thon Hotels med prideflagg

Thon Hotel Oslo Airport med prideflagg utenfor hotellet.

Foto: Thon Hotels

– Det er utrolig viktig å vise og støtte mangfoldet i samfunnet, mangfoldet i politiet og mangfoldet i Politiets Fellesforbund. Da fant vi begrunnelsen fra Thon Hotels for å ikke skulle flagge under pride som underlig, sier generalsekretær Per Erik Ommundsen.

VG har omtalt at det var gått ut en beskjed fra ledelsen til de ansatte på Thon Hotels om at det ved deres hoteller ikke skulle flagges med prideflagg (regnbueflagg). Nå melder VG at Thon Hotels snur og opphever forbudet mot å heise prideflagg, noe Thon Hotels selv bekrefter i en pressemelding.

Politiets Fellesforbund benytter Thon Hotels i forbindelse med ulike kurs og samlinger, og mottok reaksjoner fra medlemmer og tillitsvalgte etter beskjeden fra ledelsen i Thon Hotels.

– Vi er en fagforening og en partipolitisk uavhengig organisasjon, og vi er opptatt av å støtte opp under mangfoldet både i vår etat og samfunnet generelt. Som et ledd i det markerer vi pride blant annet gjennom å delta i paraden og på andre arenaer. Vi undret oss derfor over begrunnelsen Thon Hotels oppga for at de ikke skulle flagge under pride, sier Per Erik Ommundsen, generalsekretær i Politiets Fellesforbund.

Støtte både i ord og handling

Han sier at det for Politiets Fellesforbund er viktig å vise støtte og solidaritet med både skeive kolleger og innbyggere, og generelt vårt mangfoldige samfunn.

– Det forventer vi at våre samarbeidspartnere også gjør og støtter opp om, både i ord og handling. Vi er derfor glade for at Thon Hotels nå snur i denne saken og åpner for å heise regnbueflagget ved sine hoteller, sier Ommundsen.