– Viktig arbeid som aldri må settes på pause

Whats App Image 2022 03 08 at 13 51 24

Utvalgsleder Rikke Stefanie Hallgren (t.h.) overleverer blomster til nyvalgt forbundsleder Unn Alma Skatvold.

– Likestilling kommer ikke av seg selv. Vårt mål som utvalg er å gjøre likestillings- og mangfoldstenkningen til en naturlig del av arbeidshverdagen, sier utvalgsleder Rikke Stefanie Hallgren.

Hun er leder av Politiets Fellesforbunds likestillings- og mangfoldsutvalg og nylig samlet hun alle likestillings- og mangfoldskontaktene til todagers møte i Oslo.

Likestilling og mangfold er et kontinuerlig arbeid som aldri må settes på pause. Da er det fint å ha en så dyktig gjeng, som viser både stor iver og engasjement, med seg på laget, sier Hallgren.

Likestillings- og mangfoldskontaktene er viktige ambassadører for dette arbeidet ut i lokallagene, og mange av kontaktene har dette som første tillitsvalgte verv, og fortsetter videre inn i arbeidsgrupper og styrer. De blir også sentrale aktører når utvalget skal jobbe aktivt med å følge opp Politidirektoratet sin «Plan for mangfold, dialog og tillit».

– Seniorrådgiverne Monica Kill og Pål Meland fra Politidirektoretat kom på samlingen for å snakke om den nye planen for mangfold. Vi er glade for at Politidirektoratet har et så stort fokus på dette området. Dette blir et viktig dokument som utvalget vil benytte i tiden fremover, både lokalt og sentralt, og som blir viktig for mangfoldsarbeidet i hele etaten, sier utvalgslederen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)
Whats App Image 2022 03 08 at 13 51 11

Likestillings- og mangfoldskontaktene i Politiets Fellesforbund under samlingen.

Utvalget har et godt samarbeid med likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Elida Steinsdatter Andersen var en av foredragsholderne på samlingen.

– Vi har hatt et enormt stort utbytte av dette samarbeidet, både opp mot enkeltsaker og for faglig oppdatering. Steinsdatter Andersen er en skarpskodd jurist fra LDO. Hun ga oss en liten statusoppdatering på LDO sitt arbeid, hun snakket om ulike virkemidler og om tre trinns-modellen for å undersøke diskriminering, sier Rikke Stefanie Hallgren.

«Barrierer for kvinner i operativ tjeneste» var et annet tema på møtet.

– Politioverbetjent Kari Anne Kristiansen fra Oslo politidistrikt holdt et glimrende innlegg på landsmøtet vårt på Gardermoen i november. Vi inviterte henne derfor til samlingen for å høre litt mer inngående om utfordringene knyttet til kvinner i operativ tjeneste. Alle deltakerne ble delt inn i grupper for å synliggjøre og systematisere alle barrierene for de operative kvinnene i etaten, sier Hallgren.

Nå ser utvalget og likestillings- og mangfoldskontaktene frem til Pride-markeringen i juni.

– Vi oppfordrer alle våre lokallag og medlemmer til å delta aktivt i Pride 2022! En feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Lørdag 25. juni er det endelig parade i Oslo sentrum igjen. I år er det dessuten et spesielt år, det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Det bør definitivt markeres, avslutter utvalgslederen.