Rusreformen:

Glad for at AP sier nei til avkriminalisering

Sigve Bolstad #19

– Politiets Fellesforbund er meget fornøyd med at Arbeiderpartiet deler vårt syn på rusreformen, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Etter en kraftig debatt og sterke motpoler på Arbeiderpartiets landsmøte denne uken, så ble det altså klart at partiet sier et endelig nei til avkriminalisering av narkotika.

– Vi har vært meget tydelige på hva Politiets Fellesforbund mener om rusreformen. Derfor er det ekstra gledelig at Arbeiderpartiet nå sier det samme som oss, nemlig ja til at tunge rusmisbrukere skal få den hjelpen de trenger og nei til avkriminalisering av narkotika i samfunnet vårt. Jeg føler vi har blitt hørt, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund synes intensjonen med reformen er god, men slik den foreligger nå er den altfor liberal.

– Det er viktig at rusreformen differensierer mellom de tunge narkotikamiljøene og de som er i startfasen av et mulig rusproblem. Vi støtter helhjertet opp om å sikre bedre hjelp og oppfølging til tunge rusmisbrukere. Den hjelpen de får i dag er ikke god nok. Samtidig må vi også forhindre nyrekrutteringen av barn og unge til rusmiljøene, sier forbundslederen.

Forebygging må løftes

Han mener reformen ikke har redegjort godt nok for konsekvensene og påpeker samtidig at det er lite fokus på forebygging i forslaget.

– Vi frykter at rusreformen vil gi økt narkotikabruk. Signaleffekten av å avkriminalisere er stor. Det vil føre til større aksept i samfunnet, samtidig kan det oppfattes som om narkotika er ikke så farlig. Ruskontrakter og det forebyggende arbeidet av politiet er en viktig faktor for å sikre at minst mulig barn og unge eksperimenterer med narkotika. Dette fungerer meget godt i dag. Ivaretakelsen av dette ansvaret av en kommunal rådgivningsenhet er både uprøvd og usikker, sier Bolstad.

Bolstad understreker også at forslaget til rusreform vil vanskeliggjøre arbeidet til politiet.

– Politiets evne til å forebygge, etterforske og påtaleavgjøre i kampen mot organiserte nettverk og kriminelle bakmenn må ikke gjøres vanskeligere. Samfunnskostnaden vil da bli enorm, sier Bolstad.

– Det at Arbeiderpartiet nå sier nei til avkriminalisering er et langt steg i riktig retning. Jeg er stolt av at Politiets Fellesforbund har en stemme i samfunnet som blir lyttet til. Vi utgjør en forskjell for våre medlemmer og i samfunnsdebatten, avslutter Sigve Bolstad.