Sigve Bolstad om rusreformen: For liberalt

Sigve Bolstad #04

Regjeringen vil avkriminalisere besittelse og bruk av mindre mengder narkotika. Politiets Fellesforbund mener forslaget til ny rusreform er for liberalt.

I dag ble regjeringens forslag til ny rusreform lagt frem hvor de foreslår at Norge avkriminaliserer bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika og erstatter straff med obligatorisk oppfølging.

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, reagerer på forslaget, og forbundet har tidligere også levert et høringssvar til selve utredningen.

– Vi er veldig positive til intensjonen bak mandatet rusreformutvalget hadde fra regjeringen. Men å avkriminalisere besittelse og bruk av mindre mengder narkotika mener vi er feil. Det er ikke redegjort godt nok for hvilke konsekvenser dette vil få. Vi frykter nå at flere unge mulige brukere oppfatter avkriminaliseringen som en ren legalisering, sier forbundslederen.

Han er opptatt av det må være et tydelig og klart lovverk for hvordan politiet skal håndtere dette fremover.

– Politiets evne til å forebygge, etterforske og påtaleavgjøre i kampen mot organiserte nettverk og kriminelle bakmenn må ikke gjøres vanskeligere. Samfunnskostnaden for en svekkelse i politiets evne til å etterforske og avdekke vil være enorm, sier Bolstad.

Bedre helsehjelp er nødvendig

Politiets Fellesforbund ønsker helt klart at de tyngste rusavhengige får et bedre tilbud om helsehjelp enn de har i dag.

– Samtidig er vi særlig opptatte av å forhindre nyrekruttering til rusmiljøer blant barn og unge, og at de skal få det beste tilbudet for å endre kurs. I tillegg bør rusreformen differensiere mellom de tunge narkotikamiljøene og de som er i startfasen av et mulig rusproblem, sier Sigve Bolstad.

Han påpeker at rusreformen ikke må gjøre det vanskeligere eller mer komplisert å fortsette det gode samspillet mellom politi, barnevern, kommune og andre aktører.

– Å videreføre dette er avgjørende for å lykkes med god forebygging, særlig overfor barn og unge. Politiets fortsatt avdekkende rolle i fremtiden og sterk vektlegging av forebygging er helt i tråd med politireformens intensjon, og må ikke svekkes av rusreformen, sier forbundslederen.