Nytt pass lansert

Eksempel på innsiden av nytt pass i UV-lys

Et eksempel for hvordan innsiden av det nye passet ser ut i UV-lys.

Foto: Catharina Caprino/Hest Agentur

Den nye versjonen av det norske passet er nå lansert. – Mange medarbeidere i norsk politi har jobbet iherdig for å få alt klart til lansering av det nye passet. De fortjener en stor takk for innsatsen, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Etter mange års arbeid og forberedelser lanserte politiet i oktober den nye versjonen av det norske passet. Man trenger ikke søke om nytt pass hvis det man har ikke har gått ut på dato.

Politiet har styrket ID-kontrollen som gjøres under søknadsbehandlingen, og passet er enda vanskeligere å forfalske.

– Dette er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak. Det bidrar til å forebygge ID-misbruk og alvorlig kriminalitet som arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad i en pressemelding fra Politidirektoratet.

Bedre kvalitet avhengig av dyktige ansatte

Forbundsleder Sigve Bolstad trekker fram at det er mange som har vært involvert i arbeidet med det nye passet, både i selve prosjektorganisasjonen og ikke minst mange ansatte rundt om i landet. Ansatte som jobber med å utstede pass ulike steder i Norge har bidratt til å få det praktiske på plass og har tatt kurs og utdanning for å heve sin kompetanse i det å fastslå identitet sikkert og deretter utstede pass.

– De fortjener en stor takk for innsatsen. Uten den hadde man ikke nådd fram til lanseringen av nytt pass, og man hadde ikke klart å få til de forbedringene man nå har innen ID-kontroll og kvalitetssikring ved passutstedelse, sier Bolstad, og trekker frem at det særlig er sivile ansatte som har hatt stor betydning for at man nå kan lansere det nye passet over hele landet samtidig.

Nasjonalt ID-kort kommer også

Selv om det er kommet en ny versjon av passet, er det ikke nødvendig for de som har gyldig pass å søke om et nytt. Alle pass er gyldig til utløpsdato. Nasjonalt ID-kort kommer etter planen i løpet av november. Les mer om de nye passene på politiet.no