PF-kongressen 2023:

– Politiet er veldig viktig for samfunnet

IMG 3111

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl deltok tirsdag på PF-kongressen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl besøkte Politiets Fellesforbunds kongress. Hun understreket at hun har stor tillit til norsk politi og at regjeringen har en klar ambisjon om å styrke politietaten. – Politiet er veldig viktig for samfunnet, sa hun til forsamlingen.

Hun pekte på fire hovedmål som den nåværende regjeringen har:

  1. Prioritere politiet: Dette er viktig for samfunnet.
  2. God grunnberedskap: Dette er viktig for å gi trygghet for innbyggerne. Politiet må være desentralisert, synlig og ha evnen til å jobbe forebyggende.
  3. Omverden i endring: Vi står foran en rekke utfordringer som krever omstilling.
  4. Beredskap på tvers: Man må se de ulike beredskapsaktørene i sammenheng. Vi må utnytte ressursene best mulig på tvers av ansvarsområder.

Justis- og beredskapsministeren sa videre:

– Det er en enorm bredde i hvilke oppdrag politiet må håndtere. Politiet utgjør grunnfjellet. Teknologi og klima utgjør nye trusler. Og det har vært mange kriser oppå hverandre de siste årene. Det er mye som har truffet oss på en gang, men regjeringen har som mål å styrke politiet. Og vi har fått et forslag om langtidsplanlegging av politiet som vi vil se nærmere på. La det være klart at regjeringen har som ambisjon å styrke politiet. Og det inkluderer en ambisjon om flere ansatte, sa Emilie Enger Mehl.

Se intervju med Emilie Enger Mehl her:

IMG 3187
Se intervju med justisministeren