PF-kongressen 2023:

– Ikke godt nok rustet for fremtiden ennå

IMG 3456

– Utfordringsbildet vi står i nå og fremover er for stort, omfattende og komplekst til at norsk politi er sterkt nok slik det er i dag, sa Tone Vangen, beredskapsdirektør i Politidirektoratet, til PF-kongressen i dag.

Vangen la vekt på at norsk politi er mer rustet enn tidligere, men at det ikke betyr at politiet er godt nok rustet.

– Norsk politi har håndtert de siste års kriser på en veldig god måte. Det er hele bredden av utfordringsbildet som treffer politiet, og vi har en rolle i både å forebygge, avverge, håndtere og etterforske. Det er derfor ikke så mange ting som ikke treffer oss, sa Vangen.

Hun la til at utfordringsbildet fremover både krever satsing på IT-sikkerhet, digitalisering og ny teknologi, men også at det fortsatt vil være behov for fotfolk og styrket grunnbemanning.

– Samtidig ser vi at vi har en betydelig jobb å gjøre i å sikre arbeidsmiljøet i krevende tider, sa Vangen, og viste til at Politiforums undersøkelse underbygget dette.

– Vi har et godt politi i Norge

Beredskapsdirektøren var også opptatt av å trekke fram at norsk politi har grunn til å være stolte over seg selv, og at mye har blitt bedre de siste årene. Norsk politi har høyt utdanningsnivå og jevnt høy tillit fra befolkningen.

– Politireformen gjorde oss mer profesjonell og forbedret ting, selv om noe må justeres noen steder. Det har kommet til flere nye kapasiteter, som teknologi, droner og båter, og det har blitt flere ansatte i norsk politi, men den bemanningstoppen vi hadde sommeren 2022 var ikke bærekraftig med budsjettene norsk politi har. Samtidig øker andre utgifter betydelig, sa Vangen.

Hun slo fast at når utfordringene politiet står overfor blir mer krevende og bemanningen i politiet samtidig går ned, oppstår det problemer både for oppgaveløsning og for arbeidsmiljø i etaten.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

IMG 3475

Politiet må styrkes

– Vår plikt er å utnytte ressursene maksimalt. I direktoratet analyserer vi hva ressursene går til og ser hvilke endringer som er nødvendige, også slik at satsing på ny teknologi og digitalisering ikke går utover andre ting, sa hun.

Vangen sa at konkret trengs det styrket grunnbemanning i norsk politi, større handlefrihet for politiet til å disponere ressursene selv, og den langtidsplanen som det er tatt til orde for. I tillegg ønskes generell bevæpning. For å få til å styrke beredskapen, tar Politidirektoratet til orde for brede forlik basert på rapportene fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen.

Utfordringer med arbeidsmiljøet

Politiforum la nylig fram en undersøkelse som viser store utfordringer med tillit, arbeidsmiljø og ytringsklima i politiet.

– Vi har åpenbart en jobb å gjøre med arbeidsmiljøet. Politiforum drar opp viktige utfordringer, særlig ytringsklima i politiet. Vi må jobbe mer med det. Folk har det tøft på jobb. Det har en arbeidsmiljøkonsekvens når utfordringene går opp og bemanningen går ned, konstaterte Vangen.

Beredskapsdirektøren hadde merket seg tilbakemeldingen om at det bes om mer støtte til politiansatte også ute i det offentlige rom.

– Politiet skal tåle å bli evaluert og kritisert, for å kunne utvikle og forbedre seg, men Politidirektoratet har registrert ønsket om sterkere støtte til ansatte utad og tar med seg den tilbakemeldingen. Vi i ledelsen er veldig innstilt på å jobbe sammen med disse problemstillingene. Det er tøffe tider, vi trenger hverandre nå, sa Vangen.