Revidert nasjonalbudsjett 2024:

– Positivt at vi nå har blitt lyttet til

Unn Alma Skatvold #20

Politiets Fellesforbund er tilfreds med at virkelighetsbeskrivelsen har blitt lyttet til og nå synes å bli forstått. – Dette er en god start, og forhåpentligvis snur vi nå en negativ utvikling vi har sett de siste årene. Vi har også en klar forventning om at dette fører til at ferdigutdannede politifolk kommer i jobb, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

I det reviderte statsbudsjettet som ble lagt fram i dag foreslår regjeringen 1,9 milliarder kroner til politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Dette er en viktig dag også for samfunnet. Større ressurser gir en større trygghet for befolkningen, sier Skatvold.

Ifølge regjeringen økes driftsbudsjettene til politiet og PST med 1,9 milliarder kroner i 2024:

  • 635 millioner kroner for å opprettholde drift og det nasjonale bemanningsnivået på ansatte i politistillinger per 31. desember 2023, som en varig økning.
  • 1 000 millioner kroner for å bidra til styrket grunnfinansiering av politiets virksomhet og øke innsatsen mot organisert kriminalitet, kriminelle gjenger og kriminelle nettverk og med varig virkning fra 2025 på 1100 millioner. Det er øremerket 300 millioner kroner til å bekjempe gjengkriminalitet. Dette blir en varig styrking på 600 millioner fra 2025-budsjettet. I tillegg er det 500 millioner i grunnfinansiering for å sikre drift av politiets IKT- systemer og nødvendige utstyrsanskaffelser.
  • 115 millioner kroner til registreringskapasitet i politiet grunnet flyktninger fra Ukraina (dette er en bevilgning kun for 2024).
  • 150 millioner kroner til PST for at de skal ha de rammebetingelsene som er nødvendig for å løse hele sitt samfunnsoppdrag (dette er en bevilgning kun for 2024).

Økt trygghet for samfunnet

– Jeg er glad for at Politiets Fellesforbund har blitt tatt på alvor. Det siste året har vi beskrevet ressurssituasjonen i politiet og har nå fått gehør hos regjeringen. Nå må vi omsette tilleggsbevillingen i revidert nasjonalbudsjett til økt bemanning i politiet og økt trygghet for befolkningen. Jeg vil understreke at i denne saken har mange stått sammen – fra politiets ledelse til Politiets Fellesforbund til de ansatte, sier en glad Unn Alma Skatvold. Hun fortsetter:

– Politiets Fellesforbund har lenge jobbet for mer langsiktig planlegging av politiet. At etaten nå tilføres et så stort beløp – og som heldigvis blir videreført i 2025 – har vært viktig for Politiets Fellesforbund. Dette er et stort steg i riktig retning for en mer forutsigbar planlegging av politiet. Det er viktig med en større grad av forutsigbarhet, utdyper forbundslederen.

Politidirektøren fornøyd

– 1,635 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett er jeg kjempefornøyd med! Nå skal Politidirektoratet sammen med de tillitsvalgte forvalte pengene til beste for innbyggerne våre. Justis- og beredskapsministeren sa med rene ord at gjengene skal knuses. Og nå er min ambisjon at mange av dem som ikke har jobb, men som er politiutdannet, skal komme seg i jobb. Vi trenger hver eneste en, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Denne satsingen betyr kort og godt at det nå kan ansettes flere i politiet. Det er jeg svært godt fornøyd med, sier justispolitisk talsperson Hadia Tajik i Arbeiderpartiet.