Hva skjer 14. mai?

Orjan Emilie22024

Ørjan Hjortland møtte Emilie Enger Mehl i Justis- og beredskapsdepartementet i dag.

Mandag var forbundsnestleder Ørjan Hjortland og politisk rådgiver Erik Sandsmark Idsøe i møte med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sammen med representanter fra de andre organisasjonene og hovedverneombudet. På agendaen var mange av de temaene som opptar Politiets Fellesforbund for øyeblikket. På kort sikt er datoen 14. mai svært viktig. Da legger regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett, RNB.

– I juni har vi nesten 900 ferdig utdannede politifolk uten jobb i politiet, når årets kull på 400 studenter er uteksaminert. Dette skjer samtidig med stigende kriminalitet og et politi som er på felgen. Dette er en uakseptabel situasjon. Den umiddelbare løsningen må være økning i budsjettet, helst i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som legges fram 14. mai. Politiets Fellesforbund legger til grunn at regjeringen er vel kjent med kriminalitetsutviklingen og den svært krevende situasjonen og har forventninger til hva som blir presentert da, sier Ørjan Hjortland.

Politirolleutvalg og langtidsplan

Under møtet med ministeren tok Politiets Fellesforbund opp flere viktige temaer.

– Måten norsk politi blir drevet med budsjetter i rykk og napp samt fravær av langsiktig planlegging, er ineffektivt og gir en dårlig polititjeneste til innbyggerne. Politiets Fellesforbund ser et stort behov for et nytt politirolleutvalg og en langtidsplan for politiet, sier Hjortland, og fortsetter:

– Norsk politi drives på grunnprinsipper fra 1981 samtidig som samfunnet og politiet har blitt betydelig endret de siste tiårene. Vi behøver en helhetlig gjennomgang og en forutsigbar og langsiktig planlegging av politiet. Se til Europa hvor de har målsetninger om 3 polititjenestepersoner per 1000 innbyggere. I Norge ligger vi under 2 per 1000 i politidistriktene og uten politiske ambisjoner eller planer for en slik opptrapping. Til eksempel så bemanner Sverige opp med 1000 polititjenestepersoner i år og 1000 nye til neste år med en opptrappingsplan mot 2026, sier forbundsnestlederen.

900 søkere på en stilling

For å illustrere hvor trangt nåløyet er for å få jobb i politiet, publiserte Politiforum nylig en sak om at det var hele 900 søkere til en stilling som politibetjent i Oslo.

– Vi er det eneste landet i Europa som har flere utdannende politifolk enn vi har jobber. I alle våre naboland er problemet totalt motsatt. Der sliter de med å få tak i kvalifiserte søkere til politiutdanningen. Regjeringen kan ikke fortsette å utdanne politifolk til ledighet og kortvarige vikariater, mener forbundsnestlederen – og avrunder:

– Politiet har et sterkt behov for flere kollegaer, men har ikke mulighet til å oppbemanne innenfor dagens rammer. Når politimesteren i Oslo øker nærpolitiet på Grønland og Tøyen, må hun ta disse folkene fra andre steder i distriktet. Det er uholdbart og paradoksalt, slår Hjortland fast.